Healthcare professional looking after a young boy resting on a bed with fresh hospital laundry on a table.

Sjukvårdstvätterier

Ecolabs textilvårdsexperter skapar och levererar värde med hjälp av en kraftfull kombination av personlig service, kemikalier, utrustning, information och processkunskaper, utformad för att ge lägsta möjliga totalkostnad. Ecolab har omfattande kunskap om och erfarenhet av sjukvården och använder detta för att ta fram tvättlösningar för sjukvården utformade för att hjälpa vårdinrättningar att säkerställa patientsäkerhet.

Tvättprogram och -produkter

P40 EU

Performance40

Fantastiska tvätt- och desinfektionsresultat vid 40 °C? Ja, med Performance40 är detta möjligt. Lågtemperaturprocessen är skonsam mot fibrer och färger och garanterar längre livslängd för textilier, bättre färg, minskad vatten- och energiförbrukning, avlägsnande av otrevliga lukter och högre vithetsnivå. Lösningen är helt fosfatfri och har miljömärkningen Svanen. 

Nurse with towels

Performance60

Ecolab sätter standarden när det gäller energieffektivitet, kvalitet, minskade kostnader för vatten, energi och drift samt garanterad desinfektion. Utmärkta tvättresultat och ökad produktivitet uppnås med en kombinationen av Ecolabs emulsionsteknik och den blekande och desinficerande produkten Ozonit Performance. Oöverträffade sköljresultat och smutsborttagning vid 60 °C!

Turbocleansafe

Turbo Clean & Safe

Varsam desinfektion av textilier vid bara 30 °C! Avlägsnar effektivt obehaglig lukt med hjälp av en kombination av ett milt flytande tvättmedel med en fräsch doft och ett varsamt desinfektions- och blekmedel. Säkerställer bästa möjliga hygien- och renlighetsstandard för äldrevårdsavdelningar och vårdhem. 

PROTEX360°

Tvättskyddsprogram med integrerade lösningar som gör tvättverksamheten säker och effektiv både när det är dags att öppna igen efter COVID-19-pandemin och på längre sikt.

Vatten- och energibesparingslösningar
För sjukvårdstvätterier

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.