PROTEX360° 

Tvättskyddsprogram

Patienternas och kundernas säkerhet börjar i tvätteriet. Du är en förlängning av ditt kundteam. De litar på att du hjälper dem att hålla verksamheten, personalen och slutkunderna säkra. Du måste kunna lugna dem samtidigt som du minskar risken för korskontaminering och skyddar kundernas varumärke. Hur kan du hjälpa dem?

Genom att erbjuda ren och säker tvätt.

Huvudegenskaper

Vårt tvättskyddsprogram erbjuder integrerade lösningar som bidrar till att säkerställa säker och effektiv tvätt både när det är dags att öppna igen efter COVID-19-pandemin och på längre sikt. Tvättskyddsprogrammet PROTEX360° hjälper kommersiella tvättinrättningar att övervaka viktiga hygienfaktorer, inte bara under själva tvätten utan även kning och efter den.

PROTEX360°: programmets fem stabila grundpelare  
Under tvätten. Kring tvätten. Efter tvätten.

1. Tvättlösningar och specialprodukter

D+-tvättlösningar, för komplett skydd av dina textilier från SARS-CoV-2-viruset 

Håll dig säker och skyddad med Ecolabs förbättrade desinficerande tvättlösningar: Performance Industrial D+, Turbo Clean & Safe D+, PERformace40 D+, PERformance60 D+, OxyGuard60 D+.

Huvudsakliga egenskaper:

 • desinficering som täcker hela spektrat med bakterier och jäst
 • effektivitet mot virus testat enligt EN 14476
 • lämpliga för alla typer av textilier och plagg

2. Hygienprotokoll

Säkerställ rena, säkra och effektiva verksamheter

Hygienprotokoll är grundläggande för att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Tvättskyddsprogrammet PROTEX360° erbjuder riktlinjer, protokoll och föreskrifter som säkerställer säker användning av de kemikalier som behövs för att rengöra och desinficera olika områden på anläggningen och se till att de är skyddade mot viruset SARS-CoV-2.

Med fokus på tre viktiga områden – trygga människor, säkra textilier och säkra anläggningar – hjälper vårt hygienplaneringsverktyg dig att utvärdera och implementera rätt hygienprotokoll för att säkerställa kontinuitet i tvättverksamheten.

3. Service och expertis 

Kraften hos människor – vår kunskap bakom kemin!

Ecolabs expertteam arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att din verksamhet kan starta upp igen på ett effektivt och säkert sätt med hjälp av tvättskyddsprogrammet PROTEX360°.

 • Tillhandahåller prestandamätningar för alla viktiga verksamhetsprocesser för att på bästa sätt bevaka den operativa effektiviteten och öka produktiviteten.
 • Rekommenderar områden där kvaliteten och användningen av färskvatten och tryckvatten kan förbättras, för att optimera tvättresultaten och effektivisera efterbehandlingen.
 • Tillhandahåller ett övervakningsprogram som kontrollerar tvättprocessens prestanda med avseende på viktiga kemiska parametrar, för att garantera konsekventa tvättresultat och kvalitet på textilier.
 • Felsökning av tvättprocessen, på distans eller på plats.

4. Kontroll av biologiska föroreningar

Riskanalys och övervakning 

Det är viktigt att implementera rätt föreskrifter för att säkerställa att europeiska hygienstandarder efterlevs och för att kunna ansöka om olika kvalitetscertifieringar för anläggningen. Tvättskyddsprogrammet PROTEX360° hjälper dig att kontrollera tvättprocessernas hygienstandard, men också hygienen i övrigt, genom att identifiera och hantera risker för återkontaminering.

5. Utbildning

Ju mer man vet, desto bättre presterar man


Tvättskyddsprogrammet PROTEX360° erbjuder anpassat utbildningsmaterial på olika nivåer:

 • Grundläggande tvättkunskap
 • Desinficering och hygien
 • Textilhygien
 • Kemiska produkter

Utbildningen består av information om föreskrifter för hygienplaner, samt om de produkter för rengöring och desinficering som ingår i hygienpaketet. Teknisk kunskap om olika sätt att förbättra övervakningen av processer, säkerhet och kvalitet ingår också i utbildningsprogrammet.

 

Närliggande lösningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade lösningar hittades