Bearbetning av kött, fågel och fisk

Kött, fågel och fisk

Sterilisering och vattenhantering

Skydda ditt varumärke och förbättra livsmedelssäkerheten.

Skydda ditt varumärke, spara vatten och öka livsmedelssäkerheten med Ecolabs produkter och program. Våra skräddarsydda lösningar för bearbetning av kött, kyckling, kalkon, fisk och skaldjur med mera följer en heltäckande strategi som hjälper dig att öka hållbarheten samtidigt som du säkerställer kvaliteten hos dina proteinprodukter.

Samarbete för att producera säkra livsmedel

Vårt gemensamma mål är att producera säkra livsmedel av hög kvalitet, som tillverkas på ett så effektivt, ansvarsfullt och lönsamt sätt som möjligt. Läs mer om hur ett samarbete med Ecolab kan gynna dig.

Antimicrobial Tissue Treatment Solutions
You need to produce your red meat, pork, chicken, turkey and seafood products with the highest food safety standards - while improving productivity and reducing costs. Ecolab can help optimize your entire processing operation. With our antimicrobial tissue treatment chemistry, industry expertise, advanced equipment and comprehensive reporting, we are committed to providing innovative antimicrobial solutions, world-class service...and peace of mind.
Watertreatment
Process Water Treatment: Water Reuse Program

Reduce water usage, maximize efficiency and promote food safety with our InspexxTM Water Reuse Program. This program is designed with a specially formulated antimicrobial solution to recycle water up to 5 times. 

waste_coverpic
Hantering av spillvatten
Behandling av spillvatten är lika viktigt, och kräver lika integrerade lösningar, som övriga processer inom din verksamhet. Nalco erbjuder ett antal verktyg som hjälper dig att effektivt analysera, utvärdera och sköta hela din spillvattenshantering från inledande klarning till utsläpp.
Exelerate™ TUFSOIL
Heavy Duty Cleaner & Degreaser

Exelerate™ TUFSOIL is a ready-to-use, gel cleaner and degreaser specifically formulated for tough, burnt-on soils such as carbonized sugars, oils, and proteins.

Clean Out of Place System Tank
Lösningar för COP (clean out of place)
Förbättra dina COP-system och -rutiner för att minska vatten- och energiförbrukningen samt förbättra kvalitetskontrollen. Ecolab hjälper dig att hitta rätt COP-lösningar för just din anläggning för bearbetning av kött, fågel eller fisk.
Skadedjursbekämpning för livsmedel och drycker
Håll anläggningen fri från skadedjur med vårt heltäckande integrerade program för skadedjursbekämpning som är baserat på vetenskapligt bevisade rutiner. Vi kan hjälpa dig att uppnå goda betyg vid inspektioner och tillhandahålla fackmässiga insikter som bidrar till att förbättra resultaten på alla dina anläggningar. Vårt proaktiva sätt att arbeta med skadedjursbekämpning hjälper dig att uppfylla de krav på ökad konsekvens och dokumentation som de ökande riskerna inom livsmedelssäkerhet medför.

Lösningar för kött, fågel, fisk och skaldjur

Ecolab’s Low Temperature Foam Cleaner In Use in Food Processing Plant
Skumrengöring vid låga temperaturer
Advantis™ Soft Metal FC är ett självskummande, klorinerat alkaliskt rengöringsmedel. Skummet sprejas på ytan och får verka. Det kan användas vid låga temperaturer och är lämpligt för all utrustning i rostfritt stål.
Miljövänliga rengöringslösningar
Ecolab erbjuder ett heltäckande program med rengöringsprodukter för produktionsanläggningar och all den expertis som behövs för att hjälpa dig att uppnå optimal sanitet och säkerhet.
Ecolab Expert Providing Laboratory Testing and Technical Support for Customers
Validering och teknisk support
Som din samarbetspartner kan vi tillhandahålla laboratorietester och identifiera de bästa rengöringskemikalierna för det aktuella tillämpningsområdet.
Sanitary Worker Hands after Using EcoCare Cleaners and Hygiene Products
Handhygienlösningar
För att minska risken för korskontaminering på produktionsanläggningar erbjuder EcoCare™ ett komplett sortiment av handtvättmedel, handdesinfektionsmedel som inte kräver sköljning och doseringssystem.

Alla lösningar för kött, fågel, fisk och skaldjur

Läs om hur våra lösningar kan hjälpa dig att överbrygga dina utmaningar.

No related solution pages were found.

Framgångshistorier från kött-, fågel-, fisk- och skaldjurskunder 

Läs om hur vi har löst utmaningarna för våra kunder inom livsmedelstillverkning och dryckesframställning.

No featured success stories were found.

Ecolab Training Program Classroom
Ecolab-utbildning

Omfattande utbildningslösningar inom livsmedelssäkerhet är utformade för att hjälpa dig att skydda dina kunder, ditt rykte och ditt syfte. Från e-lärande och klassrumsutbildning till specialiserad support på plats – ditt företag kommer att dra nytta av vår kompetens i världsklass.