Pharmaceutical Manufacturing | Ecolab

Läkemedelstillverkning

Ecolab Life Sciences erbjuder kunder inom läkemedelstillverkning en oslagbar kombination av heltäckande rengörings- och desinficeringsprogram för läkemedelsindustrin.

Vårt globala expertteam hjälper kunderna att kontinuerligt minska rengöringstiden för utrustning som används vid läkemedelstillverkning, optimera produktionstakten och minimera riskerna.

 

Ecolab Alkaline Cleaner
COSA™ alkaliska rengöringsmedel
COSA™ alkaliska rengöringsmedel är särskilt utformade för att avlägsna rester som är vanligt förekommande inom läkemedelsindustrin, som oljor, fetter, proteiner och andra organiska material.
Ecolab CIP/COP Cleaner
COSA™ sura rengöringsmedel

COSA™ sura rengöringsmedel är utformade för att avlägsna rester som är lösliga i syra, som mineraler och avlagringar från hårt vatten.

Ecolab CIP/COP Cleaner
COSA™ tillsatsmedel och förstärkare

Ecolab COSA™ tillsatsmedel och förstärkare är högkoncentrerade ämnen som har utformats för att öka prestandan hos andra rengöringsmedel. Det ger förbättrade resultat på ytor som kräver särskild behandling.

Ecolab CIP/COP Cleaner
COSA™ manuella rengöringsmedel

COSA™ manuella rengöringsmedel är utformade för att ge ett stabilt skum utan behov av tillsatsmedel. 

Ecolab CIP/COP Cleaner
COSA™ desinficerings-medel

COSA™ desinfektionsmedel motverkar mikrober och är utformade för att uppnå en specificerad minskningsnivå.

Synligt rent: Att bringa klarhet i lagstadgade riktlinjer
Expertis inom rengöring och validering för läkemedelsindustrin

Rengöringsvalidering är oerhört viktigt inom läkemedelstillverkning för att säkerställa effektiv rengöring av utrustning, samt i slutändan garantera säkerheten och integriteten hos såväl verksamma ingredienser som den slutgiltiga läkemedelsprodukten.

Vårt team känner till de ständigt föränderliga regelverken och har de verktyg som behövs för att säkerställa efterlevnad av god tillverkningssed för att garantera produkternas säkerhet och kvalitet, samt för att införa valideringsrutiner som uppfyller lagstadgade krav.

Ecolab CIP Optimization Services
Läs om hur Ecolab kan hjälpa dig att optimera dina CIP-system  
När du samarbetar med Ecolabs experter får du hjälp med att optimera korrekt från början. Som del av vår anläggningsgranskning kan vi hitta nya möjligheter att minska rengöringstiden och öka kostnadseffektiviteten.
Mer
Technical expertise from tech experts
Teknisk expertis från branschexperter

Ecolabs Life Sciences-experter brinner för patientsäkerhet, kundnöjdhet och regelefterlevnad. Vi erbjuder tillverkare ett partnerskap och förtroende genom utförbara rengörings- och desinfektionsprogram.

Mer