Marknader där vi är verksamma

Framgångshistorier från hotellbranschen

No Hospitality stories found

DP Hotels-koncernen uppnår optimala resultat
The Sleep Inn i Fort Lauderdale, Florida, USA, som ingår i DP Hotels-koncernen, berättar om det värde man ser i att samarbeta med Ecolab för att uppnå bästa möjliga resultat med hjälp av skräddarsydda lösningar för alla sina boendeanläggningar.
Little Palm Island Resort får personlig service

Little Palm Island Resort i Florida Keys berättar om det värdefulla med ett skräddarsytt samarbete med  Ecolab, som hittar lösningar på alla problem, oavsett var de uppstår och vilka lokala förutsättningar som finns.

Hospitality Tips for Guest Satisfaction
Smart Strategies to Protect Your Reputation

Looking for innovative ideas to gain competitive and operational hospitality advantages; to get ahead, stand out and drive guest satisfaction? Check out Ecolab's collection of hospitality Best Practices and you'll get easy-to-implement strategies and key tips for making quick-win improvements throughout your hotel - surprising ways to elevate the guest experience, savvy strategies for maximizing your margins, and much more.

Lösningar för hotellbranschen

No Hospitality solutions found