Om Ecolabs Bioquell

Det är oerhört viktigt att minska risken för mikrobiella föroreningar på sjukhus, tillverkningsanläggningar för läkemedel, laboratorier och renrum. Du behöver ett tillförlitligt sätt att avlägsna biologisk kontaminering från lokaler och utrustning. Med Ecolabs Bioquell kan du öka produkt- och patientsäkerheten, uppfylla lagstadgade krav och efterlevnadskrav samt maximera den operativa effektiviteten.

 • Effektiv
  Bioquells utrustning för biologisk dekontaminering använder 35-procentig väteperoxid i vattenlösning för att producera peroxidånga, som har en 6-logaritmisk spordödande effekt på exponerade, icke-porösa ytor. Den här processen dödar ett stort antal olika mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, svampar och sporer.

 • Betrott
  Bioquell används på sjukvårds- och life science-inrättningar runt om i världen för biologisk dekontaminering av operationssalar, patientrum, anläggningar för läkemedelstillverkning med mera.
     
 • Regelefterlevnad
  Som komplement till Bioquell-tekniken erbjuder Ecolab professionell validering, underhåll och kundtjänst. Biologisk dekontaminering med Bioquell väteperoxidånga uppfyller eller överstiger lagstadgade standarder i hela världen, inklusive den europeiska förordningen om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.


Den biologiska dekontamineringsprocessen
med väteperoxidånga

Bioquell använder väteperoxidånga för biologisk dekontaminering av ett utrymme i några få enkla steg.
Ecolab Bioquell Bio-decontamination Process: Preparation, Vaporization, Activation Period and Aeration

1: Förberedelse

Förbered rummet för biologisk dekontaminering: förslut ventiler och öppna alla skåp och lådor som ska behandlas. Förslut dörren när du har lämnat rummet och slå sedan på Bioquell-utrustningen.

2: Ångdistribution

Systemet sprider ångan och fyller det slutna utrymmet. Mikrokondensering deponeras på exponerade ytor, inklusive kring komplicerade former och i sprickor.

3: Aktivering

När ångan har spridits krävs en vänteperiod för att väteperoxiden ska ha tid att döda alla mikroorganismer på de olika ytorna.

4: Ventilering

Avslutningsvis omvandlar anläggningens ventileringssystem och/eller Bioquells ventileringsenheter H2O2 till vattenånga och syre. Inga ytterligare steg krävs för att avlägsna rester, utan rummet är nu redo att användas.

Mer information om förångad väteperoxid
Biopharmaceutical technician looking through a microscope in a cleanroom

Biologisk dekontaminering för biologisk läkemedelstillverkning

Vare sid du arbetar med cell- och genterapi eller med vaccinutveckling är det viktigt att ha en tillförlitlig lösning för biologisk dekontaminering på plats.

Ecolab Bioquell Hydrogen Peroxide Vapor Systems and Services

System och tjänster inom förångad väteperoxid

Om du söker ett tillförlitligt sätt att döda biologiska föroreningar på ditt laboratorium eller din tillverkningsanläggning har Bioquells utrustning och tjänster allt du behöver.

Bioquell Validation

Validering

För att uppfylla gällande föreskrifter är det möjligt att du måste tillhandahålla bevis på att din lösning för biologisk dekontaminering fungerar. Ecolab tillhandahåller den valideringsdokumentation du behöver.

Relaterad Bioquell-utrustning och tjänster inom
biologisk  dekontaminering

Läs mer om hur Ecolabs utrustning och tjänster för biologisk dekontaminering kan hjälpa din anläggning att producera säkra produkter som efterlever gällande regelverk, presterar bättre än aktuella standarder, förbättrar den operativa effektiviteten på ett mätbart sätt och bidrar till att hållbarhetsmålen uppfylls.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade lösningssidor hittades.

Insikter om Life Sciences

Läs mer om Ecolabs roll inom Life Sciences-segmentet.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga artiklar hittades