Visual representation of an interconnected globe
Nödvändig vattenhantering för datacenterbranschen

Den överhängande risken för vattenbrist är lika relevant för datacenterbranschen som för någon annan bransch, eller rentav ännu mer.

Varje dag görs mer än 500 miljoner Twitter-inlägg, 294 miljarder e-postmeddelanden, 65 miljarder direktmeddelanden och 5 miljarder internetsökningar runt om i världen. Det uppskattas att den globala datan kommer att öka 50 gånger under det närmaste årtiondet, vilket betyder att lagringsbehoven kommer att öka med 40 % per år. Denna exponentiella tillväxt, i kombination med den vattenvolym som krävs för kylning, kommer att leda till en explosionsartad ökning av vattenförbrukningen inom datacenterbranschen.

Nalco Water är den perfekta vattenhanteringspartnern för hållbarhetsinriktade datacenter. Vår 360-gradersmetod hjälper datacenter att optimera sin vattenanvändning i varje skede av anläggningens livscykel.

Framgångshistorier från kunder

Läs mer om hur vi löser våra kunders utmaningar inom byggnads-, anläggnings och datacenterbranschen.

Lösningar för byggnader och anläggningar

No Events found