districtenergy

Nalco Water

Nalco Water, ett Ecolab-företag, är en global ledare inom vatten- och processbehandlingar och arbetar med kunder i många olika branscher för att hjälpa dem att minimera sin vatten- och klimatpåverkan, samtidigt som de maximerar sina resultat till lägsta möjliga totalkostnad.

Om Nalco Water

Vi hjälper våra kunder att minska sin förbrukning av energi, vatten och andra naturresurser, förbättra luftkvaliteten, minimera utsläppen i miljön samt öka produktiviteten och förbättra slutprodukterna, samtidigt som de förbättrar sina ekonomiska resultat.

Nalco Waters historia

history1Nalco Water grundades som National Aluminate Corporation 1928 genom sammanslagningen av Chicago Chemical Company och Aluminate Sales Corporation, två företag baserade i Chicago som sålde natriumaluminat för behandling av vatten. Chicago Chemical Company sålde främst till kommuner och industriella anläggningar för vattenmatningsbehandling. Aluminate Sales Corporation sålde till järnvägarna för att behandla vattnet som användes i ånglokomotiven.

 

1929 etablerade National Aluminate ett litet företag i Texas vid namn Visco Products Company för att också sälja natriumaluminat som en tillsats till borrslam i oljebrunnar. På så sätt etablerades Nalco inom oljeindustrin.  I takt med att dieselenheter ersatte ånglokomotiven utplånades praktiskt taget hälften av Nalcos affärer i USA. Detta visade sig vara en riktig vändpunkt då företaget insåg att det fanns ett behov av diversifiering. Dieselbränsleoljebehandlingar och förbränningskatalysatorer samt ogräskontrollkemikalier för järnvägar skapade möjligheter för Nalco på större industriella marknader.

 

Företagets namn ändrades officiellt till Nalco Chemical Company 1959 för att reflektera det bredare aktivitetsomfånget. På Nalcos forsknings- och utvecklingsområde skedde en viktig övergång från anorganisk till organisk och Nalco banade väg för utvecklingen av viktiga syntetiska polymerer för användning i vattenbehandling.

 

history2

Nalcos 50-åriga erfarenhet inom vattenbehandling och petroleumsteknik, tillsammans med fortsatt aggressiv internationell expansion, hjälpte företaget att upprätthålla en stark tillväxtkurs och svara på kunders behov under energikrisen på 1970-talet.

 

1979 öppnades ett nytt teknikcenter i Naperville, Illinois, med sofistikerad processimuleringsutrustning som för första gången i denna industri tillät forskare att testa produkters prestanda under förhållanden som liknar verksamheten på kundens anläggning. 1986 byggdes en anläggning på 300 000 kvadratfot intill teknikcentret och Nalco flyttade sitt huvudkontor till Naperville.

 

history31980- och 1990-talen kännetecknades av ett ökat fokus på miljön. Som marknadsledare introducerade Nalco 1984 ett innovativt alternativ till trummor – PORTA-FEED® Avanced Chemical Handling System – med tillbehör som rostfria stålenheter i olika storlekar som är helt tömningsbara, stapelbara och enkelt återanvändbara. Tack vare tekniska innovationer kunde Nalco utveckla sofistikerade diagnostiska matnings-, kontroll- och övervakningssystem som ger mervärde för våra kunder. Vår historia av prisbelönt teknik inkluderar stora framsteg inom många viktiga områden. 1999 mottog Nalcos ULTIMER®-polymerteknik den amerikanska presidentens Green Chemistry Challenge Award. Green Chemistry-programmet erkänner och främjar utvecklingen av innovativ kemiteknik som förhindrar förorening och som har breda användningsområden inom industrin. 

 

history41990-talet kännetecknades av en global marknadskonsolidering, då stora industrier världen över tog sig an frågor om kärnkompetens och konkurrenskraft. Mer än två dussin företag förvärvades och integrerades med Nalco under detta årtionde som kulminerade med att Nalco 1999 förvärvades av Suez Lyonnaise des Eaux, en världsledare inom infrastruktur. Suez integrerade Nalco med Calgon Corporation och Aquazur – två världsledande organisationer inom vattenbehandling och processkemikalier. I mars 2001 ändrades bolagets namn till Ondeo Nalco Company som en del av Suez omprofilering av sin vattenavdelning. 

 

Två år senare köpte ett konsortium bestående av tre amerikanska investeringsföretag Nalco från Suez och döpte om företaget ännu en gång. I november 2004 börsintroducerades det nya Nalco Holding Company på New York Stock Exchange. Stark försäljningstillväxt drev Nalco-försäljningen förbi 3 miljarder för första gången det året. Investeringsgruppen utförde en serie sekundära aktierbjudanden från 2005 fram till i början av 2007, genom vilka de helt avyttrade sitt ägande i företaget. 

 

2011 slogs Nalco samman med Ecolab.