Healthcarereceptionarea550x310

Sjukvård

Ecolab Healthcare erbjuder ett komplett utbud av hållbara infektionspreventiva lösningar för sjukvårdsanläggningar, som utformats för att leverera en renare, säkrare och hälsosammare miljö. Från akutvård till ambulanssjukvård och kirurgimottagningar i öppenvården till tillverkare av medicintekniska produkter – vi arbetar hårt för i att förse dig med innovativa lösningar som löser de utmaningar som just din verksamhet står inför – överallt där det spelar roll.

Renare. Säkrare. Hälsosammare.

Sjukhus

Stöd och rådgivning som sjukhus behöver för att vinna kampen mot vårdrelaterade infektioner på lång sikt. Detta innefattar genomförbara åtgärder och prediktiva analyser som vi kan använda för att tillsammans skapa mätbara förbättringar.

MER
LongTermCare550
Långvård

Maximal komfort och trygghet för de boende, med ett komplett utbud av lösningar för rengöring, regelefterlevnad och drift, samt personlig support.

Mer
Updated with blue background
Kirurgi i öppenvården

Ett komplett utbud av ledande lösningar för infektionskontroll som har utvecklats särskilt för att förbättra standarden inom öppenvårdskirurgin.

Mer
Hybrid OR photo with general Ecolab OEM Products
Tillverkning inom arbets- och miljöhälsa

Skräddarsydda lösningar och tjänster som hjälper dig att maximera ditt varumärke och ger dig möjlighet att utöka ditt utbud av lösningar som främjar säkra, rena och trygga sjukvårdsmiljöer.

MER

Utforska våra lösningar för sjukvården