1. Hem
  2. Om
  3. Områden där vi är verksamma
  4. Sjukvård och Life science
  5. Sjukhus
Ecolab_Healthcare_OperatingRoomWipe_550px310px

Sjukhus

Vi erbjuder infektionsförebyggande lösningar för alla viktiga delar av sjukvårdsmiljön. Från desinfektionsmedel, tvättservetter och draperingar till innovativa rengöringssystem – vi har allt våra kunder behöver för att höja standarden när det gäller hygien. Vårt väldefinierade stödprogram innehåller verktyg för övervakning och förbättring av lokalrengöringen, efterlevnad av handtvättsrutiner och ökad effektivitet på steriliseringsavdelningen. Vi finns här för att ge hjälp, råd och utbildning närhelst du behöver oss.

Sjukvård

Who We Are? VILKA VI ÄR

SJUKHUS OCH KIRURGIKLINIKER

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

En integrerad strategi för förebyggande av infektion

Dina interna team gör sitt bästa för att se till att varje medlem förstår sin roll och sina ansvarsuppgifter – men inser de vilken inverkan deras avdelning kan ha på sjukhuset i sin helhet? Genom att utbilda sina team om sambanden mellan olika avdelningar kan sjukhuset ta fram en integrerad strategi för hur man kan bli bättre på att förebygga infektioner.

ECOLABS PROGRAM FÖR SJUKVÅRDEN

Ecolabs program togs fram för att uppnå bättre resultat på sjukhus, minska antalet vårdrelaterade infektioner och öka den operativa effektiviteten.

Ecolabs lösning för sjukvården
Renare, säkrare sjukhus
Ecolabs program bemöter viktiga frågor som påverkar patientutfallen och sjukhusets ekonomiska resultat. Våra program kan bidra till att optimera omhändertagandet av patienter, öka effektiviteten på hela sjukhuset, ge nöjdare patienter och medarbetare, samt till att ge sjukhuset rykte om sig att erbjuda kvalitet inom sina verksamhetsområden.

Ytterligare lösningar för sjukvården