Hospital and Surgery Centers - boy staring out window while sitting on hospital bed

Sjukhus och kirurgimottagningar

Innovativa skyddslösningar för hälsa, kvalitet och säkerhet för hela företaget för att optimera effektiviteten, sänka de totala kostnaderna och förbättra både patientnöjdheten och personalens engagemangsresultat.

Sjukhus och kirurgimottagningar

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

En integrerad strategi för förebyggande av infektion

Dina interna team gör sitt bästa för att se till att varje medlem förstår sin roll och sina ansvarsuppgifter – men inser de vilken inverkan deras avdelning kan ha på sjukhuset i sin helhet? Genom att utbilda sina team om sambanden mellan olika avdelningar kan sjukhuset ta fram en integrerad strategi för hur man kan bli bättre på att förebygga infektioner.

ECOLABS PROGRAM FÖR SJUKVÅRDEN

Ecolabs program togs fram för att uppnå bättre resultat på sjukhus, minska antalet vårdrelaterade infektioner och öka den operativa effektiviteten.

Ecolabs lösning för sjukvården

Renare, säkrare sjukhus

Ecolabs program bemöter viktiga frågor som påverkar patientutfallen och sjukhusets ekonomiska resultat. Våra program kan bidra till att optimera omhändertagandet av patienter, öka effektiviteten på hela sjukhuset, ge nöjdare patienter och medarbetare, samt till att ge sjukhuset rykte om sig att erbjuda kvalitet inom sina verksamhetsområden.

Letar du efter en specifik sjukvårdsprodukt?

Utforska Ecolabs sjukhuslösningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sjukhuslösningar hittades