1. Hem
  2. Om
  3. Områden där vi är verksamma
  4. Vårdinrättningar
  5. Sjukhus
Hospital and Surgery Centers - boy staring out window while sitting on hospital bed

Sjukhus och kirurgimottagningar

Innovativa skyddslösningar för hälsa, kvalitet och säkerhet för hela företaget för att optimera effektiviteten, sänka de totala kostnaderna och förbättra både patientnöjdheten och personalens engagemangsresultat.

About Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare strävar efter att hjälpa sjukvårdssystem och sjukhus att uppnå kliniskt, driftsmässigt och finansiellt värde genom en programmatisk metod för rengöring på sjukhus med hjälp av repeterbara​​​​​​​ och mätbara arbetsflöden. Our standardized processes and digital dashboards provide actionable insights and opportunities for corrective actions that help reduce the costs and inefficiencies of infections, while improving margins and keeping patients and staff safe.

A Programmatic Approach to Infection Control in Hospitals

Standardization, Consistency and Efficiency

_

A 2020 World Changing Idea


Ecolab's Hand Hygiene Compliance Monitoring System has been selected as an honorable mention in the Best World Changing Ideas NA and General Excellence categories as part of Fast Company's 2020 World Changing Ideas awards.

Best Infection Prevention


Ecolab's Hand Hygiene Compliance Monitoring System, Bioquell, OR Program and Patient Room Program are listed on Newsweek’s 2020 Best Infection Prevention Products list in partnership with The Leapfrog Group.

Cleaning Efficacy and Efficiency
Ecolab Healthcare provides repeatable workflows and advanced solutions to increase hospital hygiene, hospital sterilization and hospital cleaning protocols that drive measurable results in C. diff prevention and infection control in hospitals.
Ecolab Digital Healthcare Dashboards
Actionable Insights and Digital Dashboards
Customizable, clinician-friendly dashboards collect data, measure compliance and pinpoint precisely where corrective action is needed, down to a department, team or individual level. These actionable insights allow department managers, clinicians and other authorized users to lead process improvements where they are needed most, standardize workflows and keep patients safe.
Ambulerande kirurgmottagningar

Ett komplett utbud av ledande lösningar för infektionskontroll som har utvecklats särskilt för att förbättra standarden inom öppenvårdskirurgin.

Sjukhus och kirurgimottagningar

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

En integrerad strategi för förebyggande av infektion 

Dina interna team gör sitt bästa för att se till att varje medlem förstår sin roll och sina ansvarsuppgifter – men inser de vilken inverkan deras avdelning kan ha på sjukhuset i sin helhet? Genom att utbilda sina team om sambanden mellan olika avdelningar kan sjukhuset ta fram en integrerad strategi för hur man kan bli bättre på att förebygga infektioner. 

Ecolabs sjukvårdssystem

Ecolabs fyra program är framtagna för att hjälpa sjukhus att uppnå bättre patientutfall, minska antalet vårdrelaterade infektioner och öka den operativa effektiviteten. 

Ecolab Healthcare Insights:

No Events found

_

Ecolabs lösning för sjukvården
Renare, säkrare sjukhus
Ecolabs program bemöter viktiga frågor som påverkar patientutfallen och sjukhusets ekonomiska resultat. Våra program kan bidra till att optimera omhändertagandet av patienter, öka effektiviteten på hela sjukhuset, ge nöjdare patienter och medarbetare, samt till att ge sjukhuset rykte om sig att erbjuda kvalitet inom sina verksamhetsområden.
MER

Letar du efter en specifik sjukvårdsprodukt?

Utforska Ecolabs sjukhuslösningar

No Hospital solutions found