Experter inom rengöring, desinfektion och kontamineringskontroll

Ecolab Life Sciences är en betrodd partner inom tillverkning av egenvårdsprodukter och läkemedel som erbjuder heltäckande lösningar och teknisk expertis kring rengöring, desinfektion och kontamineringskontroll, samtidigt som man säkerställer säkerhet, regelefterlevnad och operationell effektivitet.

Våra program backas upp av alla de resurser man kan förvänta sig av ett världsledande företag och erbjuder vägledning för tillverkare av läkemedel, renrum och egenvårdsprodukter, med hänsyn tagen till de senaste regelverken och globala trender. Våra tekniska team har många års branscherfarenhet och hjälper kunder på både företagsövergripande nivå och anläggningsnivå att uppnå sina verksamhetsmål. Vi är fast beslutna att säkerställa kontinuitet mellan olika verksamheter, producera produkter av hög kvalitet och förbättra hållbarheten.


Life Sciences-experter

Life Sciences-experter

Ecolabs Life Sciences-experter brinner för patientsäkerhet, kundnöjdhet och regelefterlevnad. Vi erbjuder tillverkare ett partnerskap och tillförsikt med hjälp av utförbara rengörings- och desinfektionsprogram.

Insikter om Life Sciences

Läs mer om Ecolabs roll inom Life Sciences-segmentet.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga artiklar hittades