Manufacturing Line of Personal Care Pump Bottles

Egenvård och kosmetika

Ecolab Life Sciences stöttar tillverkare av egenvårdsprodukter och kosmetika genom att erbjuda en komplett, programbaserad strategi för rengöring och desinfektion.

Vårt produktsortiment, som är särskilt framtaget för att bemöta utmaningarna inom tillverkning av egenvårdsprodukter och kosmetika, hjälper tillsammans med vårt team med tekniska experter branschledande organisationer att avlägsna sin svåraste smuts från tillverkningsutrustning, inklusive pigment, emulsioner, vax och gel.

Utmaningar vid rengöring

Waterproof Lipstick Coupon Picture

Artikel, del 1

På en marknad som drivs av innovation och där en fjärdedel av alla kosmetikaprodukter varje år är nya eller förbättrade versioner av befintliga produkter, strävar tillverkare av egenvårdsprodukter efter att utforma och implementera lämpliga rutiner för rengöring och desinfektion. Särskilt de som hanterar många olika beredningar på samma anläggning.

Parameters influencing cleaning are simply described within the Sinner Circle

Artikel, del 2

Syftet med den här andra artikeln är att ge inledande insikter om hur rengöringsrutiner kan optimeras, från valet av kemikalier till korrekt installation av den utrustning som används på anläggningen – allt under efterlevnad av de regelverk som finns för branschen. 

Icon for perfect match page

Hitta den perfekta lösningen

Med Ecolab Life Sciences blir utrustningen ren – första gången, varje gång. Våra tekniska experter och vårt forsknings- och utvecklingsteam arbetar tillsammans med dig för att se till att du har en välfungerande rengöringslösning som är optimerad för just din smuts, dina beredningsformer och din tillverkningsutrustning.

Teknisk expertis + rengöringskemikalier uppfyller rengöringskraven vid tillverkning av egenvårdsprodukter

Ecolabs Life Sciences-experter

Ecolabs Life Sciences-experter brinner för patientsäkerhet, kundnöjdhet och regelefterlevnad. Vi erbjuder tillverkare ett partnerskap och tillförsikt med hjälp av utförbara rengörings- och desinfektionsprogram.

Ecolab CIP Optimization Services

Vårt CIP-team arbetar tillsammans med dig för att se till att du har en välfungerande rengöringslösning som är optimerad för just din smuts, dina beredningsformer och din tillverkningsutrustning. För att säkerställa att utrustningen blir ren – första gången, varje gång.


Förbättrad säkerhet, regelefterlevnad och operativ effektivitet

Vår kompletta, heltäckande lösning gör dina produkter och processer säkrare, minskar riskerna, uppfyller lagstadgade krav, underlättar efterlevnadsinsatser, samt möjliggör operativ effektivitet och kostnadsbesparingar.

Sustainability eROI Icon

Kostnader

Minska kostnaderna på längre sikt genom att utnyttja våra lösningar som sparar energi och vatten, samtidigt som de minskar underhållet och behovet av att byta ut utrustning.

Sustainability eROI Icon

Vatten

Våra lösningar är utformade för att spara vatten och låta kemikalierna göra huvuddelen av jobbet.
Sustainability eROI Icon

Produktivitet

Vi tillhandahåller rätt kemikalier för just din smuts som ger tillförlitliga rengöringsresultat första gången. Detta minskar tiden som går åt till rengöring.
Quality Icon

Produktkvalitet

Våra kemikalier ger förstklassig rengöring och desinfektion, vilket skyddar din produkt från kontaminering.

Lösningar för tillverkare av egenvårdsprodukter och kosmetika

Läs mer om hur Ecolabs lösningar för tillverkare av egenvårdsprodukter och kosmetika kan hjälpa din anläggning att producera säkra produkter som efterlever lagstadgade krav, presterar bättre än standarden, ökar den operativa effektiviteten på ett mätbart sätt, samt hjälper dig att uppnå hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.