Ecolab CIP Optimization Services

Ecolabs CIP-optimeringstjänst

Optimal prestanda hos de CIP-system som används inom läkemedelstillverkning är nyckeln till en effektiv och ändamålsenlig produktion – detsamma gäller även för hur de rengörs.

Rengöringstid är kostsam. Den innebär att systemet måste stoppas och stora mängder resurser, inklusive vatten, energi och kemikalier, förbrukas ofta under automatiserade processer. Genom att optimera hela processen kan anläggningar minska både kostnader och rengöringstid, utan att påverka produktkvaliteten.

Under alla tillverkningsprocesser är det oerhört viktigt att bibehålla en ren miljö genom att förhindra mikrobiell kontaminering eller korskontaminering för att säkerställa produkternas säkerhet och kvalitet, samt för att minska risken för bristande regelefterlevnad.

Det är därför det finns krav på att använda en validerad process. Ett standardiserat tillvägagångssätt ska beskriva parametrarna för de fyra faktorer som påverkar rengöringen av ett system: tid, mekaniskt arbete, kemikaliekoncentration och temperatur. Trots att små justeringar av vilken av dessa fyra som helst kan leda till mindre förbättringar i effektiviteten kan en samtidig genomgång av alla fyra bidra till att identifiera möjligheter och ta fram en plan för att få ut så mycket som möjligt av eventuella effektivitetsförbättringar.

När du samarbetar med Ecolabs experter får du hjälp att optimera korrekt från början.

 När vi granskar dina anläggningar kan vi upptäcka nya värdefulla möjligheter, inklusive:

  • minskad förbrukning av energi, vatten och kemikalier
  • kortare rengöringstid
  • eliminering av manuella rengöringsuppgifter
  • minskad miljöpåverkan
  • ökad kostnadseffektivitet
  • garanterad efterlevnad av gällande god tillverkningssed och regelverk
  • skydd för personalens hälsa och säkerhet.


Vi åstadkommer detta med hjälp av följande:

CIP Optimization Lab Services

Laboratorietjänster

Identifiering av smuts och rester samt testning av prover leder till snabbare och mer användbara rekommendationer

Värdet vi erbjuder: Med hjälp av avancerade studier och testning säkerställer vårt team att den kemikaliska lösningen är helt effektiv mot just din unika smuts, är enkel att skölja bort och avlägsna från systemet samt fungerar vid optimal spädning.

CIP Optimization Site Surveys

Platsinspektioner

Vårt team samarbetar med dig för att förstå vilka mål, nyckeltal och befintliga valideringsprocesser som finns och granskar all utrustning och alla metoder som används i tillverknings- och rengöringsprocessen.

Värdet vi erbjuder: Våra formella optimeringsrekommendationer matchas till dina nyckeltalsindikatorer (säkerhet, vattenbesparingar, effektivitet osv.). Vår rapport sammanfattar eventuella besparingar och innehåller en implementeringsstrategi som minimerar avbrott i produktionen.