Rengöring och dekontaminering för cell- och genterapi

Rengöring och dekontaminering för cell- och genterapi

Expertkunskaper om renrum är avgörande för cell- och genterapitillverkare, och renrum är Ecolabs specialitet. Våra innovationer inom rengöring och desinfektion hjälper tillverkare av biologiska läkemedel att säkerställa regelefterlevnad, produktsäkerhet och drift av högsta kvalitet.

Kontamineringskontroll för cell- och genterapier

Vi hjälper er att reducera riskerna, så att ni kan fokusera på livsomvälvande cell- och genterapier.

DNA Strand on blue background

Ecolab erbjuder kemikalier som bevisligen uppfyller de noggranna och strikta krav som ställs på tillverkare av cell- och genterapier. Vårt utbud av produkter för rengöring och avancerad kontamineringskontroll åtföljs av proaktiv service och teknisk expertis. När du samarbetar med Ecolab kan du känna dig trygg och säker vad gäller riskhantering.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska våra erbjudanden inom kontamineringskontroll för cell- och genterapi