Ecolab Cleanroom

Lösningar för biologisk dekontaminering
för tillverkning av cell- och genterapier

Oavsett om du arbetar på ett forskningslaboratorium, hos en nystartad tillverkare eller på ett väletablerat läkemedelsföretag så skapar du cell- och genterapier som kan förändra livet för sjuka patienter.

Det är inte lätt att arbeta med biologiska läkemedel. Lagstiftningen kring cell- och genterapi är strikt och komplicerad och tillverkningsanläggningar måste följa detaljerade föreskrifter. Detta kan innebära stora utmaningar för företag som försöker komma in på marknaden, utöka eller bibehålla sin verksamhet.

Ni behöver en samarbetspartner inom biologisk dekontaminering som har expertkunskaper om regelverken och djupgående insikter om de branschstandarder som måste följas. Ecolab har den erfarenhet och kompetens ni behöver för att skapa de förhållanden som krävs för ert banbrytande arbete.


Renrumsexpertis för tillverkning av cell- och genterapier

Med Ecolab kan du känna trygghet kring dina renrum. Vi erbjuder teknik och produkter som bevisligen uppfyller de noggranna och strikta krav som ställs på tillverkare av cell- och genterapier. Vårt sortiment av produkter och utrustning för rengöring och avancerad kontamineringskontroll åtföljs av proaktiva tjänster och teknisk expertis.

Ecolab kan hjälpa till att designa kontamineringskontroller och -strategier för allt från kliniska prövningar till kommersiell tillverkning. Detta kan minska kostnaderna för skaländringar och säkerställer kontinuitet i ditt patient- och produktskydd.

Check and Shield icon

Betrodd kompetens

  • Dedikerat globalt tekniskt rådgivningsteam med djupgående kunskaper om gällande regelverk och i genomsnitt 20 års erfarenhet
  • Expertkunskaper om god tillverkningssed och hur man uppnår regelefterlevnad i tillverkningsprocessen, från befintliga projekt till framtida initiativ
People Support Icon

Stöd för varje steg längs vägen

  • Bedömning av anläggningar och insikter i bästa praxis
  • Rådgivning kring säkerhet inom mikrobiologi och sterilitet
  • Stöd för global regelefterlevnad
  • Utbildning på plats
Check list icon

Validerade produkter och processer

  • Optimerad produktion via standardisering
  • Analysintyg finns tillgängliga för alla kemikalier och Bioquells produkter för biologisk dekontaminering
  • Dekontamineringstjänster för driftsättning, planerade produktionsförändringar och respons i nödsituationer
  • Dekontaminering med förångad väteperoxid för många olika rumstyper och tillämpningar


Produkter och tjänster för cell- och genterapi

Pharmaceutical plant cleaning

Rengöring och biologisk dekontaminering för cell- och genterapi

Våra vetenskapligt underbyggda innovationer hjälper tillverkare av biologiska läkemedel att säkerställa regelefterlevnad, produktsäkerhet och drift av högsta kvalitet.

 
Ecolab Bioquell Qube, front facing, open with gloves

Bioquell Qube aseptisk arbetsstation

Skapa en aseptisk arbetsyta med Ecolabs Bioquell Qube, en modulär, utökningsbar isolator.

 
Ecolab Bioquell technician setting up an RBDS system in a cleanroom

Rapid-tjänsten för biologisk dekontaminering (RBDS) 

Skräddarsydd biologisk dekontaminering för alla typer av utrymmen, från små skåp till stora byggnader.

 
Biocide wipes photo

Klercide™ biocider och desinfektionsmedel

Utforska rengörings- och desinfektionsprodukter för kontamineringskontroll i sterila miljöer.

 


Titta på videor om cell- och genterapi

Bioquell Qube

Se hur den inställningsbara isolatorn Bioquell Qube hjälper tillverkare av cell- och genterapier att skydda sina processer och patienter.

Rapid-tjänsten för biologisk dekontaminering

Se hur Bioquell Rapid-tjänsten för biologisk dekontaminering fungerar.