RBDS van and products.

Bioquell Rapid-tjänst för kontamineringskontroll

Behöver du en pålitlig strategi för kontamineringskontroll i ditt labb eller på din tillverkningsanläggning, men saknar den personal och utrustning som krävs? Bioquell Rapid-tjänsten för kontamineringskontroll från Ecolab är lösningen.

Den här heltäckande tjänsten hanterar alla aspekter, oavsett om det handlar om ett par små utrymmen eller en hel byggnad.

Fördelar med Rapid-tjänsten för kontamineringskontroll

Bioquell Rapid-tjänsten för kontamineringskontroll är en heltäckande tjänst som omfattar planering, samordning, konfiguration, utrustning, cykelverifiering och detaljerad rapportering.

Våra kunniga tekniker samarbetar med dig för att skräddarsy ett protokoll som uppfyller kraven i ditt labb eller på din tillverkningsanläggning.

Rapid-tjänsten för kontamineringskontroll är perfekt för:

 • kontamineringskontroll i nödsituationer 
 • laboratorier med biosäkerhetsnivå 2, 3 eller 4
 • driftsättning av nya utrymmen efter byggnation
 • forskningslokaler
 • produktionsområden inom läkemedelstillverkning
 • Årlig nedstängning för underhåll

 


Därför ska du välja Bioquell Rapid-tjänsten för kontamineringskontroll

Gears icon

Effektivt

Våra experter erbjuder snabb installation och korta väntetider, även i nödsituationer.

Award icon

Effektiv

Väteperoxidånga ger en 6-logaritmisk minskning i slutna utrymmen.

Puzzle icon

Flexibelt

Behandling som anpassas till storleken på det aktuella utrymmet och projektets omfattning. Tekniker är tillgängliga på veckoslut, helgdagar och utanför kontorstid så att du kan få igång driften igen så snart som möjligt.

Tools icon

Integrerat

Med en design och flexibilitet som smidigt införlivas i dina befintliga planer för processer, förebyggande underhåll eller beredskap.

Bioquells komponenter
Rapid-tjänsten för kontamineringskontroll

 1. Förångningsenheterna placeras strategiskt för att avge väteperoxidångan. De kan kopplas till flera generatorer för att täcka stora områden.
 2. Ventilerings- och distribueringsenheterna hjälper till att sprida väteperoxidångan i början av cykeln och snabbt avlägsna den i slutskedet.
 3. Kontrollpanelen styr flera förångningsenheter, miljöövervakningsutrustning (visas ej) och ventileringsenheter från en enda enhet.
 4. Bärbara detektorer för väteperoxidånga används för att utföra rutinmässiga kontroller under en cykel och säkerställa att ingen ånga har läckt ut till utrymmen utanför det som behandlas.
Illustration of Bioquell RBDS system components.


Se hur RBDS-processen fungerar

Bioquells kontinuitetstjänst för företag

För tillverkare av läkemedel och biologiska preparat kan en kontamineringsincident leda till förlorade intäkter, läkemedelsbrist för patienter eller rentav att hela anläggningen måste stängas ner. Det snabbaste sättet att få en kontamineringskris under kontroll är att vara väl förberedd.

Bioquells kontinuitetstjänst för företag är en version av Bioquell RBDS. Den är framtagen för större organisationer som vill vara så förberedda som möjligt för kontamineringsincidenter, så att de kan reagera snabbt.


Rapportering och bekräftelse

Bioquell technician showing a clipboard

Bioquell RBDS tillhandahåller en komplett slutrapport som bekräftar 6-logaritmisk avdödning i de utrymmen och på de ytor som vi behandlar åt dig.

Varje rapport innehåller avläsningar från våra egenproducerade, högkvalitativa biologiska och kemiska indikatorer. Våra biologiska indikatorer innehåller endosporer av Geobacillus stearothermophilus för att säkerställa tillförlitliga resultat vid validering av 6-logaritmisk avdödning från den biologiska dekontamineringsprocessen. Bioquells kemiska indikatorer innehåller ett särskilt framtaget reaktivt färgämne som indikerar effekten hos den biologiska dekontamineringsprocessen i realtid.

Våra rapporter innehåller även:

 • detaljerade cykelparametrar och diagram
 • miljöförhållanden före och efter förångning
 • inkubationstider för biologiska indikatorer
 • kartor som visar placeringen av all utrustning och alla indikatorer
 • information om kalibrering av utrustningen
 • analysintyg för alla produkter som använts


Vanliga frågor om Rapid-tjänsten för kontamineringskontroll

Måste jag stänga hela byggnaden under processen?
Du kan vanligtvis fortsätta använda närliggande arbetsutrymmen utan problem. Som en del av processen använder vi specialiserade sensorer för att säkerställa att ingen förångad väteperoxid läcker ut i intilliggande utrymmen.

Hur lång tid tar det för Bioquell att behandla mitt utrymme?
Varje situation är unik. Vi kommer att utvärdera området tillsammans med dig och tillhandahålla en uppskattad tidsåtgång.

Kan jag lämna min utrustning i utrymmet?
Ja, och vi rekommenderar att du gör det. Om du avlägsnar utrustningen före behandlingen och sedan flyttar in den i utrymmet igen finns det en risk att föroreningarna introduceras på nytt. Bioquell-tekniken har använts på känslig elektronisk utrustning utan några skadliga effekter.

Jag behöver bara behandla utrustning, som insidan av mitt dragskåp, min frystork eller isolator. Är detta möjligt?
Ja, vi ber att du kontaktar oss för ytterligare information.Bioquell BQ-50

Om förångad väteperoxid

Under en biologisk dekontamineringscykel fyller Bioquell-tekniken ett slutet utrymme med 35-procentig väteperoxidånga. På bara en cykel ger den här ångan en 6-logaritmisk spordödande effekt på de ytor som exponeras. Till skillnad från kemiska steriliseringsmedel som kan lämna giftiga rester bryts väteperoxid ner till vatten och syre så snart den biologiska dekontamineringscykeln och ventileringen har slutförts.

Kontakta oss

Behöver du en komplett tjänst för din anläggning? Använd formuläret för att begära en offert på Ecolabs Bioquell Rapid-tjänst för kontamineringskontroll.

Kontakta Ecolab Life Sciences

Ecolab Life Sciences är en betrodd partner inom kvalitet, säkerhet och effektivitet för tillverkning av biologiska läkemedel. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål och hålla dig i framkant.

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.