Bioquell L-4 Mobile Hydrogen Peroxide Vapor Generator

Bioquell L-4

Utför biologisk dekontaminering av utrustning, små utrymmen och stora rum med Ecolabs Bioquell L-4. Detta flexibla och mångsidiga system för biologisk dekontaminering är enkelt att installera och använda.

Vi hjälper dig att välja rätt system för just ditt utrymme och tillhandahåller alla tillbehör och anslutningar du behöver för att komma igång.

Fördelar med Bioquell L-4

Minska mängden mikrobiologisk kontaminering på utrustning, i öppna utrymmen och rum med mångsidiga Bioquell L-4. Systemet kan optimeras med:

 • tillbehör för distribuering och ventilering av rum
 • heltäckande validering och dokumentation (IQ, OQ, GCD, PQ)
 • cykelregistrering (termoprinter och lösningar för cykeldata i realtid)

Använd Bioquell L-4 för biologisk dekontaminering av:

 • slutna system och innesluten utrustning
 • isolatorer
 • RABS
 • frystorkare (lyofiliseringsenheter)
 • biosäkerhetsskåp
 • diskmaskiner med rack eller korgar
 • inkubatorer
 • slutna filterbanker
 • renrum och laboratorielokaler på upp till 350 m3


Skäl att välja Bioquell L-4

Icon displaying complete decontamination

Effektiv

Väteperoxidånga ger en 6-logaritmisk spordödande effekt på ytor i slutna utrymmen.

Gears icon

Effektivt

Enkelt att installera och använda. Systemet kan köras vid rumstemperatur – ingen tidsödande avfuktningsfas behövs innan dekontamineringscykeln startas.

Puzzle icon

Anpassningsbart

Anslutningsmöjligheter som gör det möjligt att integrera systemet med mer komplexa system. Anpassa med Bioquell-tillbehör som är tillgängliga som tillval.

Bioquell icons

Validering

Komplett validering, inklusive driftsättning, installation, gascykel och prestanda.


Tillämpningar för Bioquell L-4

Bioquell L-4 system decontamination.

Biologisk dekontaminering av utrustning

Utför biologisk dekontaminering av isolatorer, frystorkare, fastighetsautomationssystem och annan utrustning.

Bioquell L-4 system in room.

Biologisk dekontaminering av rum

Lägg till Bioquells fördelarhuvud (tillval) för att utföra biologisk dekontaminering av rum på upp till 350 m3.

Bioquell L-4 system filter bank.

Dekontaminering av inneslutna filterbanker**

Extrafläkten som är tillgänglig som tillval ger systemet kapacitet att dekontaminera stora inneslutna filterbanker på kortare tid och med lägre väteperoxidförbrukning.

3Dekontaminering av inneslutna filterbanker måste verifieras med lämpliga effektivitetsindikatorer, exempelvis biologiska indikatorer.


Relaterade produkter och tillbehör

Bioquell_R30_large.jpg

R-30 ventileringsenhet

Vår snabbverkande ventileringsteknik kan anslutas till Bioquell L-4 för att underlätta avlägsnandet av väteperoxidångan efter en cykel av biologisk dekontaminering. Detta kan minska cykeltiderna.

Bioquell_L4_Distribution_Head.jpg

Fördelningshuvud

Ge din Bioquell L-4 ökad räckvidd. Det här tillbehöret (tillval) ökar systemets kapacitet för biologisk dekontaminering av utrustning och utrymmen så att ett helt rum kan behandlas.

Bioquell_Booster_Fan.jpg

Bioquell extrafläkt 

Ger systemet kapacitet att dekontaminera stora inneslutna filterbanker på kortare tid och med lägre väteperoxidförbrukning.

Bioquell Hydrogen Peroxide

Bioquell HPV-AQ

En 35-procentig vattenbaserad väteperoxidlösning som används i Bioquell-teknik för att generera väteperoxidånga och har en 6-logaritmisk spordödande effekt på ytor som exponeras.

Bioquell_Biological_Indicator_new_set.jpg

Bioquell biologiska indikatorer

Våra biologiska indikatorer innehåller endosporer av Geobacillus stearothermophilus som hjälper dig att validera dekontamineringscykler med Bioquell. Kontrollera enkelt att du har uppnått en 6-logaritmisk avdödning av sporer.

Bioquell_Room_CI.jpg

Bioquell kemiska indikatorer för rum

Bekräfta att en Bioquell-cykel har uppnått den förväntade ångdistributionen och exponeringsprestandan med dessa lättavlästa kemiska indikatorer. En kemikalieremsa reagerar på en Bioquell-cykel och ändrar färg baserat på cykelns förväntade effektivitet. För användning i rum och slutna utrymmen på 10 m3 eller mer.

Bioquell Validation

Validering

För att uppfylla lagstadgade krav kan du behöva uppvisa bevis på att din lösning för biologisk dekontaminering fungerar som den ska. Ecolab tillhandahåller utbildade tekniker och all den valideringsdokumentation du behöver för att uppfylla kraven.

Doctor working on a sensitive equipment in a cleanroom

Använd även på känslig elektronik och utrustning

Vår väteperoxidånga är tuff mot mikrobiologiska ytföroreningar, men varsam mot elektronik och utrustning. Till skillnad från spreja-och-torka-metoder krävs inga ytterligare steg för att avlägsna rester. Bioquell är perfekt när du behöver kontaminera platser där det finns utrustning som är besvärlig att rengöra biologisk​​​​​​​t. Innan du använder Bioquell på elektronisk utrustning bör du kontakta tillverkaren och kontrollera att detta är tillrådligt.


Vanliga frågor om Bioquell L-4

Vad är den maximala rumsstorleken som Bioquell L-4 kan dekontaminera?
Med fördelningshuvudet som är tillgängligt som tillval kan Bioquell L-4 användas för dekontaminering av rum på upp till 350 m3.

Kan jag ansluta systemet till mitt fastighetsautomationssystem?
Ja.

 

Kontakta oss

Kontakta Ecolab för att få veta mer om hur Bioquell L-4 kan hjälpa din verksamhet att säkerställa tidig regelefterlevnad, produktsäkerhet och operativ excellens.

Kontakta Ecolab Life Sciences

Ecolab Life Sciences är en betrodd partner inom kvalitet, säkerhet och effektivitet för tillverkning av biologiska läkemedel. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål och hålla dig i framkant.

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.