Bioquell accessories including biological indicators, chemical indicators, and hydrogen peroxide.

Bioquell-produkter:
Indikatorer och väteperoxidlösning

Ecolabs Bioquell-teknik är utformad för att ge komplett 6-logaritmisk avdödning i alla slutna utrymmen. Motorn i alla våra lösningar för biologisk dekontaminering är Bioquell HPV-AQ, en 35-procentig vattenbaserad väteperoxidlösning.

Bioquells egenproducerade teknik omvandlar lösningen till väteperoxidånga, som dödar mikrobiologiska föroreningar på ytor. Bioquells biologiska och kemiska indikatorer hjälper dig att säkerställa att en biologisk dekontamineringscykel var effektiv.

Kemiska indikatorer för rum

Kemiska indikatorer för rum

Bekräfta att en Bioquell-cykel har uppnått den förväntade ångdistributionen och exponeringsprestandan med dessa lättavlästa kemiska indikatorer. En kemikalieremsa reagerar på en Bioquell-cykel och ändrar färg baserat på cykelns förväntade effektivitet. För användning i rum och slutna utrymmen på 10 m3 eller mer.

Ladda ner:

 
Isolator CI Chemical Indicator

Kemiska indikatorer för isolatorer

De här snabbavlästa kemiska indikatorerna är avsedda för slutna utrymmen på mindre än 10 m3. Används vid dekontaminering av isolatorer, biosäkerhetsskåp, påfyllningslinjer eller små utrymmen som genomföringar eller luftslussar, för att snabbt säkerställa korrekt ångdistribution och exponeringsprestanda.  

Ladda ner:

 
Bioquell dataläsare för kemisk indikator

Bioquell dataläsare för kemisk indikator

Använd den här läsaren tillsammans med Bioquells kemiska indikatorer för bättre registrering och rapportering. För helt enkelt in en kemisk indikatorremsa i läsaren för att kontrollera att cykeln uppnådde önskad ångdistribution och exponeringsprestanda. Få kvantifierbara granskningsförberedda resultat utan manuell inmatning.

Ladda ner:

 
Bioquell biologiska indikatorer

Biologiska indikatorer

Våra biologiska indikatorer är särskilt utformade för den biologiska dekontamineringsprocessen med Bioquells förångade väteperoxid. Varje biologisk indikator har impregnerats med endosporer av Geobacillus stearothermophilus enligt branschstandarden, för att säkerställa att en cykel har uppnått en 6-logaritmisk minskning av antalet sporer.

Ladda ner:

 
Bioquell Hydrogen Peroxide Sterilant

Bioquell HPV-AQ

Bioquell HPV-AQ är en 35-procentig vattenbaserad väteperoxidlösning av hög kvalitet och hög renhet. Lösningen är utformad för att användas med Bioquell-tekniken och har enbart en aktiv ingrediens. Den uppfyller alla gällande globala föreskrifter. För ökad säkerhet och spårbarhet är våra peroxidbehållare märkta med RFID-taggar, vilket garanterar att bara godkänd peroxid används.

Ladda ner: