Vi arbetar för en mer hållbar framtid

Vi bidrar till att lösa de största utmaningarna som världen står inför genom våra insatser för att skydda miljön,
bemöta sociala problem och anamma ansvarsfulla policyer och tillvägagångssätt.

Environment Icon - leaf

Miljö

Företagets syfte är djupt förankrat i
att skydda vår planet.

Social Icon

Socialt

Vi värdesätter relationer med människor och samhällen och arbetar för social utveckling.

Policies and Practices - Scale Icon

Policyer och rutiner

Vi strävar efter att göra det som är rätt,
rättvist och ärligt.


Vi samarbetar för att skapa en 100 % positiv framtid

När vi arbetar mot vår målsättning att skydda viktiga resurser känner vi att vi även hjälper kunderna att lyckas och påverka världen på ett positivt sätt. Eftersom vår tillväxt har ett nära samband med vår effekt på omvärlden siktar vi på att skapa en 100 % positiv framtid.

Protecting Earths Resources - two Ecolab employees looking at a plant

Skydd för jordens resurser

Hållbarhet är en viktig del i allt vi gör – från att fatta miljömedvetna beslut i vår egen verksamhet till att ge våra affärspartner runt om i världen möjligheten att öka sin hållbarhet.

Helping People Thrive - Healthcare employee sanitizing hands

Hjälpa alla att frodas

Vårt engagemang i säkerhet, mångfald och jämställdhet omfattar alla våra arbetsstyrkor, leverantörer, kunder och samhällen.

Upholding Responsible Policies and Practices - Ecolab technician

Se till att ansvarsfulla policyer och rutiner följs

Vi leder enligt våra värderingar, för det vi gör – och hur vi gör det – spelar roll överallt. Våra värderingar och vårt åtagande kring integritet gör oss till en betrodd partner för kunder och samhällen i hela världen.


Resurser

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif

Mål för påverkan för 2030

Vi gör framsteg mot våra ambitiösa hållbarhetsmål med fokus på vatten, mat, hälsa, klimat, säkerhet samt mångfald, rättvisa och inkludering.

ECOLAB_3222019_WATERU_0146.CR2

Rapporteringsresurser

I våra rapporter mäts resultaten vi kan erbjuda kunder och samhällen med hjälp av branschledande lösningar, tjänster och expertis.