Våra verksamheter

Vi levererar skräddarsydda lösningar och tjänster till många olika företag i alla delar av världen. Med hjälp av innovativa vatten-, hygien- och processtekniker och tjänster hjälper vi våra kunder att minska sina driftskostnader, förbättra produktkvaliteten, öka lönsamheten och spara naturresurser.

Nalco Water – vilka vi är

Världens ledande leverantör av vattenbehandling och processförbättringar, Nalco Water, samarbetar med kunder som söker innovativa sätt att hantera vatten- och resursbegränsningar. Som en del av Ecolab passar vi perfekt in i företagets vision om att vara världsledande inom vatten-, hygien- och energiteknik och -tjänster, avsedda att främjla och skydda våra viktigaste resurser.

Mer