1. Nalco Waters hemsida
  2. Om
  3. Våra verksamheter

Våra verksamheter

Vi levererar skräddarsydda lösningar och tjänster till många olika företag i alla delar av världen. Med hjälp av innovativa vatten-, hygien- och processtekniker och tjänster hjälper vi våra kunder att minska sina driftskostnader, förbättra produktkvaliteten, öka lönsamheten och spara naturresurser.

Nalco Water – vilka vi är

Världens ledande leverantör av vattenbehandling och processförbättringar, Nalco Water, samarbetar med kunder som söker innovativa sätt att hantera vatten- och resursbegränsningar. Som en del av Ecolab passar vi perfekt in i företagets vision om att vara världsledande inom vatten-, hygien- och energiteknik och -tjänster, avsedda att främjla och skydda våra viktigaste resurser.

Mer
Jianghai Environmental Protection Co. Ltd.

As a widely respected water treatment solutions and services company in China, Jianghai provides made-to-order water treatment chemical solutions for customers both in domestic and overseas markets. As of today, Jianghai has more than 550 employees and operates two manufacturing plants in Changzhou.

Mer

Water Treatment Equipment Resources

Nalco Cal Water LLC

Serving the West Coast is Nalco Cal Water, located in Orange County, CA. Cal Water has been selling, installing & servicing water purification systems for commercial, industrial & scientific applications for over 65 years.

Mer
Nalco Crossbow Water LLC

Based in Chicago, Nalco-owned Crossbow Water serves the Midwest region and beyond with industrial water pretreatment equipment solutions customized to meet your specifications.

mer
Res Kem LLC

Based in the Philadelphia region, Nalco-owned Res-Kem LLC serves the Eastern Region. For over 30 years, Res-Kem has provided the systems, services and parts required to keep your water treatment equipment operating at peak efficiency, producing water meeting your exacting requirements.

Mer
CHEMStaff

Based in Chicago, CHEMStaff are industry experts providing consulting services to the global power industry.  

Mer