Engineers consulting. Nalco Water Power Plant photoshoot

Våra verksamheter

Vi levererar skräddarsydda lösningar och tjänster till många olika företag i alla delar av världen. Med hjälp av innovativa vatten-, hygien- och processtekniker och tjänster hjälper vi våra kunder att minska sina driftskostnader, förbättra produktkvaliteten, öka lönsamheten och spara naturresurser.

Nalco Water – vilka vi är

Nalco Water, ett Ecolab-företag, är globalt ledande inom vatten- och processhanteringslösningar. Företaget arbetar med kunder i många olika branscher för att hjälpa dem att uppnå sina individuella hållbarhets- och verksamhetsmål. Våra lösningar finns på över 100 000 kundanläggningar och använder en kombination av kemikaliekombinationer, digitala innovationer och djupgående expertis för att minimera anläggningarnas vatten- och klimatpåverkan, samtidigt som deras resultat maximeras till lägsta möjliga totalkostnad. Vårt nätverk med över 50 000 anslutna vattenbevakningssystem bidrar med över 90 miljarder datapunkter per år, vilket betyder att vi kan ge våra kunder insikter, åtgärder och värde i hela deras verksamhet. Som Ecolab-företag har vi samma ambition som resten av koncernen – att göra världen renare, hälsosammare och säkrare genom att skydda allt som är viktigt.


Mer