Simple compass logo

Uppförandekod och rapportering

Ecolabs uppförandekod lägger grunden till vår framgång. Det är viktigt för oss att behålla högsta lagliga och etiska standarder oavsett var och när vi bedriver affärer. Vi förväntar oss att samtliga anställda tar förnuftiga beslut å Ecolabs vägnar och utför sina jobb på ett etiskt sätt och i enlighet med såväl uppförandekoden som lagarna i de länder där vi bedriver verksamhet.

Vi uppmuntrar våra medarbetare och externa intressenter att ta upp eventuella farhågor, samt att rapportera potentiella överträdelser mot vår kod och potentiella brott mot lagar och bestämmelser av ett Ecolab-företag eller en anställd. Vi accepterar dock inte repressalier. Rapporter kan lämnas anonymt och utreds konfidentiellt.