Simple compass logo

Uppförandekod

Ecolabs uppförandekod lägger grunden till vår framgång. Det är viktigt för oss att behålla högsta lagliga och etiska standarder oavsett var och när vi bedriver affärer. Vi förväntar oss att samtliga anställda tar förnuftiga beslut å Ecolabs vägnar och utför sina jobb på ett etiskt sätt och i enlighet med såväl uppförandekoden som lagarna i de länder där vi bedriver verksamhet.