1. Nalco Waters hemsida
  2. Expertis och innovation
ScientistsEngineersInnovators550

Expertis och innovation

Våra produkter och tjänster är välkända inom branschen för att erbjuda effektiva resultat som hjälper till att göra världen renare, säkrare och hälsosammare, samtidigt som de skyddar såväl männniskor som viktiga resurser. Vi övervakar och hanterar kontinuerligt våra kunders ökande krav på att hitta lösningar på problem som rör vattenbrist, olje- och gastillgång, återvinning av naturresurser, kontroll av föroreningar och förebyggande av infektioner – förutom att vi bevakar de senaste pandemierna och hoten mot folkhälsan.

expertiseandinnovationbeaker
Viktiga fakta
19 globala teknikcenter
1 600 vetenskapsmän, ingenjörer och tekniska specialister
9 400 patent