Nalco Waters experter

Våra Nalco Water-experter hjälper till att utveckla lösningar för säkerhet och framgång i alla våra verksamheter och når kunder över hela världen. De presenterar på globala konferenser, delar sina kunskaper om bästa praxis med andra ledande personer inom sitt område och får nya lärdomar från dem, vilket leder till innovationer och samarbeten som hjälper oss att göra världen renare, tryggare och hälsosammare.


Two associates examining the contents of glass containers.

Vatten- och klimatexperter

Världen brottas med utmaningar kopplade till klimatet och vattenpåfrestningar. Ecolabs expertis hjälper företag att utveckla rutiner för smart vattenhantering som stöttar tåliga verksamheter, främjar innovation och skyddar världens vattentillförsel.

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot Back of House, BOH Kitchen

Experter inom livsmedelssäkerhet

En säker livsmedelskedja är avgörande för att förse världens växande befolkning med mat. Ecolab samarbetar med företag i hela världen för att implementera bästa praxis, program och lösningar inom livsmedelssäkerhet för att bidra till att hålla livsmedel och samhällen säkra, från jord till bord.

Pair of hands being washed under a running faucet in a restaurant or kitchen sink.

Experter inom folkhälsa

Från labbet, där vi studerar nya patogener, till restaurangerna, hotellen och sjukhusen där vi äter, bor, arbetar och tillfrisknar – Ecolab erbjuder omfattande, vetenskapsbaserade lösningar för att främja god hygien i våra kunders verksamheter och bidra till att förhindra spridning av infektioner.

Ecolab Digital Innovation Experts looking at a computer screen

Experter inom digital innovation

Digital teknik står i centrum när det handlar om att omvandla hur vi gör affärer. Ecolab hjälper våra kunder att dra nytta av prediktiva analyser, fjärrservice och insikter i realtid för att uppnå vatten- och energimål och maximera verksamhetens effektivitet.

Ecolabs Life Sciences-experter

Life Sciences-experter

Våra Life Sciences-experter brinner för patientsäkerhet, kundnöjdhet och regelefterlevnad.