David Collins

David Collins

KVALIFIKATIONER:

  • Vetenskaplig kandidatexamen i biologi med höga betyg
  • Mikrobiolog inom branscherna läkemedel och egenvårdsprodukter
  • Kvalitetsansvarig inom mikrobiologiska avtalstjänster
  • Omfattande erfarenhet inom kvalitetssystem, regelefterlevnad, validering och kvalitetssäkring
  • David planerar att genomföra en utbildning i mars för att bli en IRCA-ackrediterad auditor

David Collins
Global Technical Consultant

David Collins har en examen i biologi och mer än 8 års erfarenhet inom farmaceutisk och kosmetisk mikrobiologi. David har studerat vid University of Portsmouth och tog examen i biologi med höga betyg. Senare genomförde han även studier på forskningslaboratoriet för stamceller vid universitetet i Palermo på Sicilien. David inledde sin karriär inom mikrobiologi i kosmetikbranschen. David acancerade från mikrobiolog inom kvalitetssäkring hos en extern kosmetikatillverkare till att bli en del av Estée Lauder-koncernen för forskning och utveckling av egenvårdsprodukter. Utöver att hantera testning av effektivitet hos konserveringsmedel och mikrobiologiska rutinmetoder ansvarade han för att granska och bedöma avvikelser och genomföra anläggningsgranskningar globalt för att bedöma kvaliteten och validiteten hos testning av produkttillverkning och batchlanseringar. David övervakade projekt som implementering av metoder för snabb mikrobiell detektering samtidigt som han slutförde sin certifiering på nivå 3 inom primärhantering med Chartered Management Institute under sin tid på Estée​​​​​​​ Lauder.

David har även varit mikrobiolog på GlaxoSmithKline med ansvar för miljömässig kvalitetssäkring på anläggningar för läkemedelstillverkning, vilket omfattade sterila och icke-sterila tillverkningslinjer upp till standarder av Grad A (klass 100). Han utförde mikrobiologisk övervakning av oral-, steril-, primär- och stabilitetsprodukter där strikta GMP-krav måste följas och analyserade regelbundet mikrobiologiska trender i renrum och kontrollerade miljöer.

Innan han började på Ecolab var David kvalitetsansvarig på ett mikrobiologiskt laboratorium där han ledde och bibehöll UKAS-ackrediterade kvalitetsledningssystem som säkerställde efterlevnad av ISO 17025- och GMP-standarderna som krävs av både MHRA och FDA. Företaget utför en rad olika mikrobiologiska tjänster i läkemedelsbranschen som täcker de flesta industriella mikrobiologiska tekniker, testning/validering av desinfektionsmedel och specialisttjänster som granskning av kvalitetssystem, riskbedömning, validering och laboratorieutbildning.

David började på Ecolab 2019 som Global Technical Consultant för Ecolab Life Sciences. Detta är en teknisk roll där han erbjuder rådgivning om korrekt tillämpning och användning av specialistbiocider samt rengörings- och desinfektionsutrustning för renrum inom Life Sciences i linje med aktuell rättslig vägledning och bästa praxis i branschen.

David arbetar för närvarande på att bli en IRCA-certifierad Pharmaceutical Quality Management Systems (PQMS) GMP Provisional Auditor med målet att slutföra en CPD-logg och avancera till nivån ”Auditor”.