Ecolab Life Sciences Expert

Rajnish Maharaj

KVALIFIKATIONER:

  • Vetenskaplig kandidatexamen i mikrobiologi och biokemi
  • 25 års erfarenhet inom biocider, egenvård och livsmedelssäkerhet
  • Ecolabs representant i Storbritanniens branschorganisation för rengöringsprodukter
  • Representerade branschorganisationerna för kemi i Europeiska kommissionens arbetsgrupper inom biocider

Rajnish Maharaj
Global Regulatory Affairs Lead

Rajnish är global regleringschef för Ecolab Life Sciences. Han säkerställer att Life Sciences-portföljen är hållbar genom att utveckla globala regleringsstrategier. Han interagerar med läkemedelstillverkare för att främja förståelse för alla förordningar som rör Ecolabs rengörings- och desinfektionsportfölj.

Rajnish har en examen i mikrobiologi och biokemi från University of KZN i Sydafrika. Han har haft en rad ledande befattningar inom regleringsfrågor, FoU och leveranskedjor på Ecolab och Unilever i Storbritannien, Singapore, Nederländerna och Sydafrika. Han har arbetat med biocider, egenvård, hem och hushåll, livsmedel och dryck samt läkemedel.

Rajnish har arbetat med branschorganisationer och myndigheter i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien- och Stillahavsområdet. Han har haft många befattningar i branschorganisationer: European International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E) – ordförande för arbetsgruppen för hållbar användning av biocider och vice ordförande för arbetsgruppen för biocider. Han representerade även A.I.S.E som branschrepresentant i EU:s Disinfectants Efficacy Group och i EU:s Biocides Product Authorization and Mutual Recognition Facilitation Group.

I Singapore ledde Rajnish kommittén för extern kommunikation inom rengöring och materialskydd i branschgruppen för energi och kemi, samtidigt som han var Head of Regulatory Affairs (södra och sydöstra Asien) för Ecolab.