Laura Brennan

Laura Brennan

KVALIFIKATIONER:

  • Farmaceutisk mikrobiolog
  • Mer än 8 års erfarenhet i läkemedelsbranschen
  • IRCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP
  • Vetenskaplig kandidatexamen i mikrobiologi
  • Har tidigare arbetat på läkemedelsbyråer och statliga organ

Laura Brennan
Global Corporate Account, Scientific Project Manager

Laura har tidigare arbetat som farmaceutisk mikrobiolog, främst med tillverkning av produkter som ska steriliseras.

Hon har även arbetat med statliga organ och övervakat och säkerställt att miljörelaterade mikrobiologiska standarder upprätthålls.

Laura är en Global Corporate Account Scientific Project Manager i Ecolabs Life Sciences-team med experter på kontamineringskontroll. I denna roll ansvarar hon för att leda effektiviseringsprojekt inom validering på flera anläggningar för globala läkemedelsföretag. Detta omfattar alla aspekter av parameterval, protokollutveckling, kontakt med ackrediterade anlitade laboratorier och stöd till globala team vid aktivitetssamordning. Hon erbjuder även stöd på plats på lokal nivå när det gäller tekniska frågor och dokumentationsstöd för validering och implementering. Hon arbetar även nära globala kunder för att utveckla specifika tekniska projekt och initiativ för deras anläggningar för att ta itu med brister, orosmoln eller som svar på regelmässiga uppdateringar.

Laura ansvarar för vetenskapliga projekt inom Ecolab samt tekniska samarbetsprojekt med externa partner. Hon håller regelbundet föredrag om ämnen inom kontamineringskontroll på branschseminarier i hela världen.