Madison Hoal

Madison Hoal

KVALIFIKATIONER:

  • Vetenskaplig kandidatexamen i mikrobiologi
  • Mer än 5 års erfarenhet i läkemedelsbranschen
  • IRCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP
  • Medlem i Parenteral Drug Association och American Society for Microbiology

Madison Hoal
Global Technical Consultant

Madison är en farmaceutisk mikrobiolog med erfarenhet inom tillverkning av en rad läkemedelsformer, inklusive icke-sterila vätskor, lokala läkemedel och sterila injicerbara läkemedel.

Madisons erfarenhet omfattar arbete med ett team för att utforma och kvalificera en anläggning för tillverkning av kliniska läkemedelsprodukter. Hon har erfarenhet av att utveckla ett miljöövervakningsprogram för en ISO-klassad aseptisk tillverkningsanläggning och upprättande av ett mikrobiologilaboratorium på plats. Hon har även haft ansvar för utbildning i aseptisk verksamhet på hela anläggningen och kvalificeringsprogram för användning av skyddsutrustning.

Madison har lett flera utredningar kring bristande efterlevnad inom miljöövervakning med hjälp av riskhantering för att identifiera och mildra kontamineringsrisker. Hon har implementerat viktiga förändringar i anläggningsutformning, procedurer och personalutbildning för att optimera processen och minimera kontamineringsriskerna.