Thomas Altmann

Thomas Altmann

KVALIFIKATIONER:

  • RDE Service Engineer och Cleaning Validation Manager
  • Mer än 20 års erfarenhet av optimering och validering av rengöringsprocesser inom läkemedel, bioteknik och egenvård
  • Statligt certifierad livsmedelskemist (universitetet i Wuppertal, Tyskland)
  • Medlem i ASTM E55 WK15778 Cleaning Process Development & Validation Team (ny riskbaserad standard för processer för rengöringsvalidering inom ASTM publicerades i mars 2018)
  • Aktiv medlem i Parenteral Drug Association (PDA)
  • Uppdateringar av process för rengöringsvalidering i teknisk rapport 29 (2019)

Thomas Altmann
Global Technical Manager

Thomas är expert på rengöringskemi, rengöringsprocesser, rengöringsvalidering och regelefterlevnad. Som Global Technical Manager erbjuder Thomas teknisk rådgivning om optimering av rengöringsprocesser för tillverkare av läkemedel, API, bioteknik och egenvård i Europa, Mellanöstern, Asien- och Stillahavsområdet samt Afrika.

Thomas har 20 års erfarenhet av rådgivning och optimering av rengörings- och saneringsprocesser i läkemedels- och bioteknikbranscherna samt API-tillverknings- och kosmetik-/egenvårdsbranscherna. Han är expert på rengöringsvalidering för produktkontaktytor på alla sorters tillverkningsutrustning inom läkemedels- och egenvårdsbranschen. Han har erfarenhet av att hantera resultat av reglerande inspektioner kopplade till rengöringsprocesser och av implementering av CAPA-planer för att förhindra upprepning.

Thomas har utvecklat mer än 1500 rengöringsprogram/rekommendationer för läkemedels- och egenvårdsbranscherna under de senaste fem åren. Han bidrar regelbundet till presentationer och workshops för ledande tänkare och organisationer som utvecklar standarder: ISPE (International Society of Pharmaceutical Engineering), Informa LifeScience, VDMA och FDANEWS.

Thomas gjorde stora bidrag till standarden ASTM E55 WK15778 Cleaning Process Development and Validation och publicerade relaterade artiklar som medförfattare i ”Pharmaceutical Engineering” samt ”Pharmaceutical Online” och ”Biotechnology Online”. Innan han började på Ecolab arbetade Thomas i hälsovårds-/läkemedels- och livsmedelsbranscherna.