David Keen

David Keen

KVALIFIKATIONER:

  • Vetenskaplig kandidatexamen inom medicinsk mikrobiologi med höga betyg
  • 20 års erfarenhet som farmaceutisk mikrobiolog
  • RCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP
  • Omfattande erfarenhet av regelmässiga revisioner (MHRA, FDA, EMA, TGA, ANVISA)
  • Nuvarande ordförande för Pharmig, en organisation med experter inom mikrobiologi
  • Styrelseledamot i den brittiska avdelningen av PDA

David Keen
Director, konsulttjänster och validering inom mikrobiologi

David är en farmakologisk mikrobiolog som har arbetat i olika delar av läkemedelsbranschen, inklusive i primär och sekundär tillverkning av både sterila och icke-sterila beredningsformer, för FMCG, CMO och inom tillverkning för kliniska prövningar.

David har erfarenhet av sterilitetssäkring för dosformer från bulk-API till sterila injicerbara läkemedel med små molekyler. Han har arbetat både med produkter som ska steriliseras och aseptiska processer, icke-sterila vätskor, lokala produkter, inhalationsprodukter och mer specialiserade dosformer som radiofarmakon, vaccin och högpotenta produkter.

Davids erfarenhet omfattar hantering av reglerande inspektioner (MHRA, FDA, EMA, TGA osv.), interna och externa revisioner. Han arbetar tillsammans med team för att lösa komplexa mikrobiologiska problem som icke-sterila kontamineringshändelser, misslyckade sterilitetstest, misslyckade mediatest, SIP och misslyckade processer med fuktig värme. Han arbetar med en rad olika tekniker, från slutna systemisolatorer med robotteknik till tillverkning i öppna renrum på högriskområden som ”specialprodukter” (blandning).

I sin nuvarande roll arbetar David med kunder för att utveckla den mest effektiva och robusta strategin för desinficering av renrum. Han arbetar även med kunder och deras miljöövervakningsprogram, vattensystem och regelefterlevnad.