Rachel Kirkham - Ecolab Life Sciences Expert

Rachel Kirkham

KVALIFIKATIONER:

  • Industriell mikrobiolog
  • Mer än 30 års erfarenhet av kontamineringskontroll inom läkemedels- och egenvårdsbranschen
  • IRCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP
  • Medlem i Pharmig Committee

Rachel Kirkham
Director, global teknisk rådgivning inom kontamineringskontroll och validering

Rachel har mer än 30 års erfarenhet av kontamineringskontroll från bland annat The Body Shop International, Tristel, Diversey och Ecolab Life Sciences.

Rachels breda erfarenhet omfattar utveckling av desinfektionsprodukter, tekniska tjänster och kommersialisering, utveckling och översyn av CMO-kvalitetsprocesser, utveckling av valideringsprocesser för renrum och ledning av expertteam.

Hon har varit inblandad i en rad olika projekt med kontamineringskontroll i läkemedelsbranschen och genomför regelbundet revisioner, utbildning och samordning av studier av desinfektionsmedel för läkemedelsanläggningar.

I sin nuvarande roll leder Rachel valideringsteamet för kontamineringskontroll som erbjuder tillverkare inom läkemedel och egenvård teknisk expertis och stöd, teknisk rådgivning om rengöring och desinfektion samt vägledning för implementering av bästa praxis.

Rachel håller regelbundet tekniska föredrag inom renrumskontroll och validering av desinfektionsmedel. Som en del av organisationen Pharmig har hon bidragit till att utveckla olika utbildningsmaterial och verktyg för applicering av desinfektionsmedel i branschen.