Jane Forbes

Jane Forbes

KVALIFIKATIONER:

  • Farmaceutisk mikrobiolog
  • Mer än 18 års erfarenhet inom kontamineringskontroll för renrum
  • IRCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP
  • Ämnesexpert inom effektivitetsprotokoll för desinfektionsmedel, sterilitetssäkring, kvalitetssäkring

Jane Forbes
European Technical Consultant

Jane har mer än 18 års erfarenhet av arbete i läkemedels- och biotekniksbranscherna som farmaceutisk mikrobiolog. Hon har erfarenhet av arbete i renrum i tillverkningen av en rad läkemedelsprodukter, däribland vaccin, bulktillverkade produkter och biologiska produkter.

Jane har haft en rad olika roller inom mikrobiologi och har djupgående kunskap om mikrobiologiska metoder och utrustning, däribland miljöövervakning, endotoxintestning, mediaförberedelser, underhåll av kulturer, identifiering av organismer med DNA-sekvensering, sterilitet, testning för att detektera kvarvarande mikroorganismer och testning av effektivitet hos desinfektionsmedel. Jane har ansvarat för metodutveckling för en internationell tillverkare och utveckling av nya kvalitetskontrollmetoder för kundprodukter, vilket även omfattade installation och validering av toppmodern GMP-utrustning.

Jane är teknisk specialist i det globala valideringsteamet för Ecolab Life Sciences. I den här rollen som branschexpert erbjuder Jane stöd och vägledning kring bästa praxis inom kontamineringskontroll i GMP-miljöer. Dessutom tillhandahåller Jane projektledning för effektivitetsstudier inom desinfektionsmedel. Detta omfattar granskning av valideringsprotokoll, testmetoder och resultat för att säkerställa att de uppfyller regelkrav, kontakt med externa laboratorier och tillhandahållande av vetenskaplig logik för att valideringsarbete ska godkännas i kundens processer för förändringskontroll.