Marcel Korevaar

Marcel Korevaar

KVALIFIKATIONER:

  • Mer än 21 års erfarenhet på Ecolab av arbete med hantering av leveranskedjor, optimering och validering av rengöringsprocesser inom egenvårds-, mejeri-, läkemedels- och bioteknikbranscherna
  • 7 års erfarenhet på Ecolabs tillverkningsanläggning för rengöringsmedel
  • Innan Marcel blev Technical Consultant var han Account Manager i 13 år med ansvar för försäljning och service inom Life Sciences i Nederländerna
  • Kandidatexamen i kemiteknik och bearbetningsindustri

Marcel Korevaar
Technical Consultant och Validation Manager, egenvård, EU

Marcel är CIP- och COP-expert med inriktning på anläggningsbedömning, GMP-insikter, rengöringsvalidering, optimering av CIP-processer och utbildning på plats.

Som teknisk konsult har Marcel stor erfarenhet av utvecklingen av säkra program för CIP-validering och -optimering samt identifiering av kontamineringsrisker till följd av anläggningens utformning, personal, maskiner och/eller metoder.

Under årens lopp har Marcel arbetat med många framgångsrika projekt för att ge kunderna mervärde. Genom att erbjuda kunder förbättringar av kvalitet och innovation inom rengöringsprocesser ger Marcel kunderna stöd och visar hur de kan effektivisera sin verksamhet.

Marcel brinner för att erbjuda lösingar för organisationer genom att uppmuntra till bästa möjliga resultat varje gång med hjälp av sin erfarenhet och kunskap. I sin nuvarande roll på Ecolab Life Sciences kan Marcel erbjuda kunder i egenvårdsbranschen insikter och stöd.