SDS-sökning

Du kan söka efter säkerhetsdatablad (SDS/MSDS) för Ecolabs produkter nedan. Du kan behöva bläddra längre ner på sidan för att se sökfältet. Du kan söka efter produktnamn eller produktkod. Vissa säkerhetsdatablad är inte tillgängliga via SDS-sökningen nedan. Använd följande länkar för att komma åt eller beställa dessa säkerhetsblad.


Hittar du inte säkerhetsdatabladet du söker?

Befintliga Ecolab-kunder

Listan med tillgängliga säkerhetsdatablad ändras dagligen. Om du inte hittar ett visst säkerhetsdatablad genom att söka i vår nya portal kan du kontakta din Ecolab-representant för att få hjälp.

Utryckningspersonal, nödsituationer

Om du behöver ett säkerhetsdatablad från Ecolab i en nödsituation (kemikaliespill, transportolycka eller oavsiktlig exponering för kemikalier) hittar du kontaktuppgifter på vår sida med telefonnummer för nödsituationer.

Tredjepartsanvändare

Om du inte är kund hos Ecolab eller utryckningspersonal betraktas ditt behov av säkerhetsdatablad inte som brådskande.

Vår webbplats har en självbetjäningstjänst där du kan ladda ner säkerhetsdatablad. Om du inte hittar ett visst säkerhetsdatablad är det möjligt att produkten inte längre tillhandahålls.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
När du köper produkter från Ecolab medföljer tillhörande säkerhetsdatablad (SDS/MSDS) alltid produkterna vid leverans. Säkerhetsdatabladen på ecolab.com är de senaste versionerna som är tillgängliga för våra produkter. Nya och uppdaterade säkerhetsdatablad läggs till kontinuerligt. Det kan dock ta flera dagar innan uppdaterade säkerhetsdatablad blir tillgängliga på vår webbplats. Vissa säkerhetsdatablad är inte tillgängliga online.