Förenta nationernas (FN) första vattenkonferens framhäver företagens viktiga roll i vattenarbetet

Collage of Ecolab at the UN Water Conference

Mitt i en vattenkris som blir allt värre samlades världsledarna i mars 2023 under FN:s historiska vattenkonferens, den första sammankomsten av sitt slag sedan 1977, för att hitta ett globalt svar på det överhängande hotet om vattenbrist. Konferensen utgjorde inte bara en vändpunkt för världen utan lockade även till sig världsledande företag, däribland Ecolab, som pratade om företagssektorns roll i världens vattenförbrukning.

Nya data från en vatten-, hållbarhets- och klimatförändringsundersökning som Ecolab utförde genom att tillfråga tusentals konsumenter i åtta olika länder visar följande:

  • 74 % av konsumenterna anser att företag bör göra vattenhushållning till en hög eller avgörande prioritering
  • bara 25 % av konsumenterna anser att företagen vidtar rätt mängd åtgärder för att spara vatten
  • över 60 % av konsumenterna sa att de själva eller en familjemedlem hade upplevt problem med att få tillgång till dricksvatten.

Konsumenterna är tydliga – om företagsledarna inte prioriterar vattenförvaltning så gör de inte tillräckligt. De insatser som Ecolab har gjort under det senaste året för att skydda viktiga resurser visar att det är möjligt att främja både hållbarhet och företagstillväxt samtidigt. Och vårt ledande arbete på FN:s vattenkonferens är ett bra exempel på hur företag kan göra skillnad:

  • Vi deltog i Open Call to Accelerate Action on Water, där vi tillsammans med andra företag i den privata sektorn gjorde ett åtagande att göra positiv inverkan i 100 avrinningsområden som kommer att försörja 3 miljarder människor 2030 – ett viktigt bidrag till FN:s agenda för vattenarbete.
  • Tillsammans med Starbucks, Gap, Inc., Reckitt and DuPont och U.S. International Development Finance Corporation har vi investerat nästan 140 miljoner USD i WaterEquity Global Access Fund IV. Målet med fonden är att ge upp till 5 miljoner människor tillgång till vatten, sanitet och hygien, med fokus på hushåll i minst åtta länder i södra och sydöstra Asien, Afrika söder om Sahara och Latinamerika.
  • Vi reitererade vårt åtagande som en av grundarna av Water Resilience Coalition (WRC) att samarbeta för att uppnå en nettopositiv påverkan på vatten genom offentliga/privata samarbeten, policyer, teknik och en handlingsplan för att nå WRC:s mål för 100 prioriterade avrinningsområden år 2030.

FN:s vattenkonferens var en katalysator för att ta itu med vattenkrisen – men det tuffa arbetet har bara börjat. Ecolab kommer fortsätta att göra sin del för att minska skillnaden mellan vattentillgångar och -behov, och för att hjälpa våra kunder – som hanterar 1,1 biljoner gallon av världens vatten – att bli en positiv kraft för vattenresiliens runt om i världen.

Relaterade artiklar