Fotot tillhör Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

UPPDATERING: Ecolab informerar om det nya coronaviruset 2019-nCoV

05 februari 2020

Ecolab, en världsledande leverantör av infektionsförebyggande lösningar med expertkunskaper inom detta område, följer noggrant utbrottet av coronaviruset (2019-nCoV) och ger råd om hur infektionsrisken kan minskas.

Tjänstemän inom folkhälsovården har identifierat ett nytt coronavirus, 2019 n-Cov, som först upptäcktes i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kan orsaka feber och andningssymptom och har infekterat tiotusentals människor, med hundratals rapporterade dödsfall hittills.

Virusets ursprung har ännu inte bekräftats, men smittan kan spridas mellan människor via hosta och nysningar eller nära fysisk kontakt. Det kan även smitta om någon tar på en yta där viruset finns och därefter vidrör munnen, näsan eller ögonen.

Så här långt har det största antalet sjukdomsfall rapporterats i Kina, men fall har även konstaterats i flera länder runt om i världen hos människor som tidigare besökt Kina.

Vad är ett coronavirus?

Ett coronavirus är en typ av RNA-virus (ribonukleidsyrevirus) med ett hölje som mestadels orsakar symptom i luftvägarna och tarmsjukdomar. Ytan på den här typen av viruspartikel har ett flertal regelbundet arrangerade taggar och dess form liknar en kungakrona, vilket är orsaken till att det har fått namnet ”coronavirus” (ordet corona härstammar från det latinska namnet för krona).

Det finns för närvarande sex kända humana coronavirus. Fyra av dessa är mindre patogena och orsakar normalt bara milda symptom i luftvägarna, ungefär som vid en vanlig förkylning. De två andra coronavirusen – SARS CoV (Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus) och MERS CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus – kan orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Det nya coronaviruset (2019-nCoV) skiljer sig från de sex tidigare kända coronavirusen och kräver ytterligare vetenskaplig forskning.

Hur sprids coronavirus?

De olika typerna av coronavirus sprids på olika sätt. Humana coronavirus kan spridas från en infekterad person till andra via:

  • luften, om personen hostar eller nyser
  • nära fysisk kontakt, exempelvis genom att skaka hand eller röra vid någon
  • om du tar i föremål eller ytor med viruset på och sedan vidrör munnen, näsan eller ögonen utan att först tvätta händerna.

Smittspridning från människa till människa har inträffat i vissa fall med 2019-nCoV.

Hur kan man minska risken för att smittas av coronavirus?

Det finns för närvarande inga tillgängliga vacciner som skyddar mot humana coronavirus, men du kan minska smittrisken genom att göra följande:

  • tvätta händerna ofta och på rätt sätt
  • undvik att röra vid ögonen, näsan eller munnen om du inte har tvättat händerna
  • undvik nära kontakt med personer som är sjuka
  • i regioner där många fall rapporteras bör man undvika områden där levande djur säljs eller föds upp.
  • om du har feber eller andra symptom när du kommer hem efter en resa bör du använda munskydd och ringa din läkare.

Ytterligare resurser:

WHO:s hälsoteman: Coronavirus

USA:s nationella folkhälsomyndighets vägledning om coronavirus

Klicka här för mer information om coronavirus och förebyggande av infektioner i sjukvårdsmiljöer.

Liknande nyheter