Ecolab har utsetts till ett av världens mest etiska företag för 14:e året i rad

Ett av bara sju företag som har fått Ethisphere-utmärkelsen varje år sedan 2007

25 februari 2020
World Most Ethical Companies 2020 Logo

ST. PAUL, Minn.--(BUSINESS WIRE)-- Ecolab Inc., den globala ledaren inom teknik och tjänster inom vatten, livsmedelssäkerhet och folkhälsa, har än en gång utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute, som är världsledande när det gäller att definiera och främja standarder för etisk affärssed. Ecolab har utsetts till ett av världens mest etiska företag varje år sedan listan instiftades år 2007.

”Det är en ära att än en gång få erkännande av Ethisphere Institute som ett av världens mest etiska företag”, sa Ecolabs Chairman och CEO Douglas M. Baker, Jr. Vårt åtagande om att uppträda etiskt utgör grunden för långsiktig framgång och vi vet att det är våra medarbetares dagliga beslut om att göra det som är rätt som ger oss detta rykte med tiden.”

Sedan 2007 har Ethisphere uppmärksammat företag på sin lista över världens mest etiska företag på grund av den viktiga roll de spelar när det gäller att påverka och främja positiv förändring både i affärsvärlden och i samhällen runt om i världen, samt de insatser de gör för att maximera sin påverkan överallt där detta är möjligt. Listan med världens mest etiska företag fortsätter att vara en viktig resurs för de som investerar inom miljö, samhälle och företagsstyrning.

”Grattis till alla på Ecolab för att de gjort sig förtjänta av den här utmärkelsen”, sa Ethispheres Chief Executive Officer, Timothy Erblich. ”Detta är ett bra tillfälle att lyfta fram de ledare som arbetar för att främja en företagskultur som definieras av integritet, och att uppmärksamma företag som mer allmänt bidrar till samhället och allmänhetens bästa.”

Utmärkelsen som ett av världens mest etiska företag baseras på Ethisphere Institutes ramverk Ethics Quotient® (EQ), som är ett kvantitativt sätt att bedöma resultat på ett objektivt, konsekvent och standardiserat sätt. Informationen som samlas in utgör ett omfattande urval av definitiva kriterier inom kärnkompetenser, snarare än alla aspekter inom företagsstyrning, risk, hållbarhet, efterlevnad och etik.

Bedömningen görs med avseende på fem huvudkategorier: etik- och efterlevnadsprogram (bidrar med 35 procent), företagsmedborgarskap och ansvar (20 procent), etisk kultur (20 procent), företagsstyrning (15 procent) samt ledarskap, innovation och rykte (10 procent).

Ethispheres lista med världens mest etiska företag för 2020 är tillgänglig på: worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Om Ecolab
Som betrodd partner till närmare tre miljoner kundanläggningar är Ecolab (ECL) den globala ledaren när det gäller att hjälpa verksamheter att uppnå högre affärsprestanda samtidigt som man skyddar människor och viktiga tillgångar. Med en årsförsäljning på 15 miljarder USD och mer än 50 000 medarbetare erbjuder Ecolab omfattande lösningar, datadrivna insikter och personlig service för att främja livsmedelssäkerhet, bibehålla rena miljöer, optimera vatten- och energiförbrukning samt förbättra den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder inom livsmedel, sjukvård, hotell och industri i mer än 170 länder i hela världen. www.ecolab.com

Följ oss på Twitter @ecolab, Facebook på facebook.com/ecolab, LinkedIn på Ecolab eller Instagram på Ecolab Inc.

Om Ethisphere
Ethisphere® Institute är världsledande vad gäller att definiera och utveckla standarder inom etiskt företagande som stärker företagets karaktär, marknadens förtroende och verksamhetens framgång. Ethisphere har djupgående kunskap om att mäta och definiera viktiga etiska standarder med hjälp av datadrivna insikter som hjälper företag att förbättra verksamhetens karaktär samt mäta och förbättra dess kultur. Ethisphere hyllar överlägsna prestationer genom sin utmärkelse till världens mest etiska företag och skapar ett forum med branschexperter tillsammans med Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Du hittar mer information om Ethisphere på ethisphere.com.

(ECL-C)

Roman Blahoski
651-250-4385
MediaRelations@Ecolab.com

Källa: Ecolab Inc.

Liknande nyheter