Ecolab ska köpa Purolite, en ledande global leverantör av prisvärda separerings- och reningslösningar inom Life Sciences och kritiska industrimarknader, ett område som växer snabbt

Ecolab betalar ungefär 3,7 miljarder USD kontant

28 oktober 2021
Sun over the earth's horizon from space.

Höjdpunkter om förvärvet:

  • Strategiskt lämpligt – en ny, stor global tillväxtplattform som bidrar med produkt- och tjänstelösningar med hög marginal som ytterligare förbättrar säkerheten och kvaliteten hos slutprodukterna för viktiga kunder på Life Sciences- och industrimarknaden.
  • Stor, växande marknad – ett företag som är ledande inom tillväxt och betjänar en global vätskeseparerings- och reningsmarknad värd uppskattningsvis 5 miljarder USD med tvåsiffrig tillväxt på den biologiska läkemedelsmarknaden och hög ensiffrig tillväxt på industrimarknaden.
  • Stark tillväxthistorik och förväntade långsiktiga framtidsutsikter med mycket attraktiva marginaler – förvärvet fördubblar vår befintliga Life Sciences-verksamhet, som redan erbjuder hög tillväxt och höga marginaler, genom att utöka vårt utbud med ny kapacitet och skapa fler möjligheter på industrimarknaden.
  • Global ledare med regelbundna intäkter – en global ledare inom jonbyteshartser av hög kvalitet värd nästan 0,4 miljarder USD med ungefär 95 % förbrukningsbara inkomstprodukter för reningslösningar som är avgörande för kundens verksamhet. En affärsmodell med hög regelbundenhet eftersom den normalt ingår i läkemedelsregistrering hos FDA inom Life Sciences.
  • Innovativt genombrott – en innovationsledare, däribland deras unika, strålbehandlade agaroshartspärlor, som har visat sig prestera bra vid tillverkning av mRNA-vaccin och monoklonal antikroppsrening vid cancerbehandling.
  • Förväntas vara neutralt 2022 och öka med nästan 0,10 USD under 2023 till justerad vinst per aktie – förvärvsavskrivningen förväntas vara ca 0,26 USD per aktie.

ST. PAUL, Minnesota, USA, 28 oktober 2021: Ecolab Inc. har ingått ett avtal om att köpa Purolite, en ledande och snabbt växande leverantör av jonbyteshartser av hög kvalitet för separering och rening av lösningar. Företagets produktutbud kompletterar Ecolabs nuvarande sortiment på ett bra sätt och är avgörande för säkert skydd av läkemedel och säker rening av biologiska läkemedel på Life Sciences-marknaden. Det erbjuder även renings- och separeringslösningar för kritiska industimarknader, som mikroelektronik, kärnkraft samt livsmedel och drycker. Förvärvet utformas som en kontantaffär till ett värde av ca 3,7 miljarder USD. Purolite, som har sin bas i King of Prussia i Pennsylvania, är verksamt i mer än 30 länder med mer än 1 000 anställda globalt och under 2021 förväntas försäljningen uppgå till ungefär 0,4 miljarder USD.

Purolite kommer att fungera som en separat global affärsenhet och det totala resultatet kommer att rapporeteras inom Ecolabs Life Sciences-avdelning.

Affären förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2021, med förbehåll för regelmässiga godkännanden och andra obligatoriska villkor. Ingen ytterligare information har tillkännagivits.

Christophe Beck, Ecolabs president och chief executive officer, kommenterar affären på följande sätt: ”Med en försäljning på 0,4 miljarder USD under 2021 och en tillväxt på runt 16 % är Purolite ett förvärv av en snabbt växande ledare inom reningslösningar för biologiska läkemedel och industri med mycket starka marginaler. Genom den här affären kommer vi markant att öka möjligheterna i vår Life Sciences-verksamhet, som redan erbjuder hög tillväxt och höga marginaler, till exempel vad gäller rening av mRNA-vaccin och monoklonalantikroppar för cancerbehandlande läkemedel. Genom att kombinera Ecolabs toppmoderna möjligheter inom ren och säker bearbetning med Purolites revolutionerande hartsteknik kan vi erbjuda ett omfattande utbud som helt ändrar spelreglerna och gör kundernas slutprodukter bättre, säkrare, hälsosammare och mer effektiva. Samtidigt kan vi utöka vår kapacitet ytterligare i branscher som kompletterar våra redan ledande positioner, till exempel genom att finslipa avancerad mikroelektronik, ultrarening av vatten inom kärnkraft, kvalitetsförbättring vad gäller smak på livsmedels- och dryckesprodukter, utvinning av ädelmetaller av hög kvalitet, till exempel litium till elbilsbatterier, samt tillverkning av vätgasbränsleceller.

”Det innebär ytterligare en stark, intilliggande global tillväxtplattform inom Ecolab med tvåsiffrigt tillväxtprospekt på både Life Sciences- och industrimarknaden. Det öppnar upp för nya möjligheter till innovation, försäljning och framtida företagsförvärv. Denna nya tillväxtplattform erbjuder högkvalitativa reningslösningar som ytterligare förbättrar kvaliteten och säkerheten hos livräddande läkemedel, kvalitetslivsmedel och ultrarent vatten till högteknologiska branscher. Det erbjuder även nya lösningar för att ytterligare förbättra vårt utbud inom återanvändning och återvinning av vatten, och även innovativa lösningar för att förbättra våra miljöprogram för kunder, som PFAS-sanering.

”Vi ser även fram emot att välkomna den unika talang, vetenskapliga expertis och de nya förmågor som Purolite för med sig för att vi ska kunna förbättra vår ledarposition och fortsätta erbjuda våra intressenter hög avkastning.”

Steve Brodie, Purolites chief executive officer, kommenterade också affären: ”Under de senaste 40 åren har vi, med stöd och bidrag från våra lojala och mycket skickliga medarbetare, byggt upp vårt företag till en dynamisk kraft i branscherna och för de kunder vi betjänar. Vi är verkligen tacksamma mot våra medarbetare och vårt ledningsteam som har stöttat vår vision och entreprenörsanda. Jag och min familj känner oss verkligen trygga i att Ecolab kan föra vidare dessa traditioner. Vi är helt säkra på att Purolite kommer att vara i goda händer och att våra mål med hög tillväxt, innovation och kvalitet kommer att fortsätta under Ecolabs ledarskap.”

Ecolab kommer att betala ungefär 3,7 miljarder USD kontant, vilket innebär ungefär 800 miljoner USD i kontanter på företagets balansräkning och en skuld med låg räntesats som står för resten. Till följd av affärens upplägg räknar vi med att få skatteförmåner till ett uppskattat nettonuvärde på ungefär 300 miljoner USD. Avkastningen förväntas ligga markant högre än vår vägda genomsnittliga kapitalkostnad.

Eftersom detta är ett förvärv i tillväxtsynergisyfte räknar Ecolab med att Purolite-affären endast leder till anspråkslösa kostnadssynergier. Förvärvet förväntas vara neutralt 2022 och öka med nästan 0,10 USD 2023 till justerad vinst per aktie – förvärvsavskrivningen förväntas vara ca 0,26 USD per aktie.

Ecolab räknar med att bibehålla sin starka kreditvärdighet efter förvärvet och planerar att uppnå nivå A igen 2023.

J.P. Morgan Securities agerade finansrådgivare för Ecolab i samband med affären och Baker McKenzie agerade juridiskt ombud.

Information om webbsändning

Ecolab kommer att anordna en live-webbsändning för att gå igenom tillkännagivandet av förvärvet av Purolite den 29 oktober kl 8.30 a.m. EST. Webbsändningen och alla relaterade bilder i presentationen finns tillgängliga för allmänheten på Ecolabs webbplats på www.ecolab.com/investor.

Om Ecolab

Som betrodd partner till närmare tre miljoner kundanläggningar är Ecolab (ECL) den globala ledaren inom lösningar och tjänster på områdena vatten, hygien och förebyggande av infektioner. Ecolab har en årsförsäljning på 12 miljarder USD och mer än 44 000 medarbetare. Företaget erbjuder heltäckande lösningar, datadrivna insikter och personlig service för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer, optimera vatten- och energiförbrukningen samt förbättra den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder inom livsmedels-, sjukvårds-, hotell- och industribranschen i mer än 170 länder runt om i världen. www.ecolab.com

Om Purolite

Purolite är en global ledare inom hartsteknik och tjänster. De utvecklar och tillverkar mycket små pärlor som används i de hårdast reglerade branscherna i världen. Branscher som biologiska läkemedel, läkemedel, mikroelektronik och kärnkraft är alla beroende av lösningar för att separera, avlägsna eller återvinna mycket specifika element och sammansättningar. På den snabbt växande Life Science-marknaden, värd 3 miljarder USD, tillhandahåller Purolite kritiska lösningar som hjälper kunderna att tillverka kvalitetsläkemedel, som monoklonalantikroppar, cell- och genterapi, immunologiska behadlingar för kroniska sjukdomar och vaccin, exempelvis mot COVID-19. Med ett stort tekniskt säljteam, fem FoU-center och fyra tillverkningsanläggningar har de goda förutsättningar att tillhandahålla anpassade kvalitetslösningar som tar itu med några av de mest komplicerade utmaningarna.

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information

Detta pressmeddelande innehåller vissa uttalanden som rör framtida händelser och våra avsikter, uppfattningar, förväntningar och förutsägelser inför framtiden, vilket är framåtblickande uttalanden i enlighet med definitionen av ”forward-looking statements” i USA:s Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Ord och fraser som ”kommer troligen leda till”, ”förväntas”, ”kommer att fortsätta”, ”uppskattas”, ”vi tror”, ”vi räknar med”, ”uppskatta”, ”projicera”, ”kan”, ”kommer att”, ”planera”, ”tro”, ”mål”, ”prognos” (inklusive negativa motsvarigheter eller variationer av dessa) eller liknande terminologi som används i sambad med eventuella diskussioner om framtida planer, åtgärder eller händelser är generellt sett framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar, men begränsas inte till, uttalanden om fördelarna med förvärvet av Purolite, den förväntade tidsramen för att affären ska slutföras, skatteförmåner, avskrivningskostnad, intäkter, ökad försäljning, justerad vinst per aktie och kreditvärdighet. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar hos företagets ledning. Det finns ett antal risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig markant från de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Dessa risker och osäkerheter omfattar (i) risken att de regelmässiga godkännandena eller tillstånden som krävs för förvärvet inte kan inhämtas eller att de regelmässiga godkännandena försenar förvärvet eller leder till att villkor påförs som kan ha en negativ effekt på företaget eller leda till att företaget överger förvärvet, (ii) risken att villkoren för att affären ska slutföras inte uppfylls, (iii) risken att en större negativ ändring eller händelse kan påverka företaget eller Purolite innan förvärvet genomförs och kan försena förvärvet eller leda till att företaget överger förvärvet, (iv) problem som kan uppstå vid integrering av företagets och Purolites verksamhet som kan leda till att den kombinerade verksamheten inte fungerar lika effektivt som förväntat, (v) möjligheten att förvärvet kan omfatta oväntade kostnader, risker eller fördröjningar, (vi) risken att företagets kreditvärdighet kan skilja sig från vad företaget förväntar sig i dagsläget, (vii) risken att företagets eller Purolites verksamhet kan bli lidande till följd av osäkerhet kring förvärvet, (viii) oväntade verksamhetsrisker hos Purolite samt (ix) risken att avbrott till följd av affären skadar relationer med kunder, medarbetare och leverantörer.

Andra okända eller oförutsägbara faktorer kan också ha en stor negativ effekt på företagets, Purolites och den kombinerade verksamhetens framtida resultat, prestanda eller bedrifter. För ytterligare diskussion om dessa och andra risker och osäkerheter som gäller företaget, se punkt 1A i vårt senaste formulär 10-K samt andra offentliga registreringar hos USA:s Securities and Exchange Commission. Med tanke på dessa risker, osäkerheter, antaganden och faktorer kan det hända att de framåtblickande händelser som diskuteras i detta pressmeddelande inte inträffar. Vi vill varna för att man inte bör lita för mycket på framåtblickande uttalanden, som bara gäller datumet då de görs. Ecolab åtar sig inte, och frånsäger sig uttryckligen, eventuell skyldighet att uppdatera eventuella framåtblickande uttalanden, varken till följd av ny information, framtida händelser eller förändringar vad gäller förväntningar, förutom vad som krävs enligt lag.

Ekonomisk information som inte följer god redovisningssed

Detta pressmeddelande omfattar ekonomiska åtgärder som inte har beräknats i enlighet med de bokföringsseder som normalt accepteras i USA (”god redovisningssed”), inklusive justerat resultat per aktie efter utspädning. Vi tillhandahåller dessa åtgärder som ytterligare information gällande vårt rörelseresultat. Vi använder dessa åtgärder som inte följer god redovisningssed för att utvärdera vårt resultat och fatta ekonomiska beslut och verksamhetsbeslut, inklusive vad gäller stimulansersättning. Vi anser att vår presentation av dessa åtgärder ger investerare en större transparens vad gäller resultatet av vår verksamhet och att dessa åtgärder är användbara för jämförelse av resultat mellan olika perioder.

Våra justerade ekonomiska åtgärder för justerat resultat per aktie efter utspädning som inte följer god redovisningssed utesluter effekten av speciella (intäkter) och kostnader samt diskreta skatteposter. Vi inkluderar poster i speciella (intäkter) och kostnader, diskreta skatteposter och vissa externa faktorer som vi tror kan påverka bedömningen av rörelseresultatet mellan perioder markant och inte nödvändigtvis reflekterar kostnader kopplade till historiska trender och framtida resultat.

Dessa ekonomiska åtgärder som inte följer god redovisningssed är inte i enlighet med, eller ett alternativ till, god redovisningssed och kan skilja sig från åtgärder som inte följer god redovisningssed som används av andra företag. Investerare bör inte lita på en enda ekonomisk åtgärd när de utvärderar vår verksamhet. Vi rekommenderar att investerare sätter dessa åtgärder i samband med de åtgärder som följer god redovisningssed i detta pressmeddelande.

Vi erbjuder inte avstämning för uppskattningar som inte följer god redovisningssed på framåtblickande basis (däribland de som finns i denna rapport) när vi inte kan tillhandahålla meningsfulla eller korrekta beräkningar eller uppskattningar av avstämningsposter och informationen inte är tillgänglig utan orimlig ansträngning. Detta beror på den inneboende svårigheten i att förutsäga tidpunkt och summa för olika poster som ännu inte har inträffat, ligger utanför vår kontroll och/eller inte kan förutsägas på ett rimligt sätt, och som skulle påverka rapporterad vinst per aktie, den mest direkt jämförbara framåtblickande åtgärden för justerad vinst per aktie som följer god redovisningssed. Av samma anledning kan vi inte ta upp den sannolika betydelsen av den icke tillgängliga informationen.

###

(ECL-A)

Kontaktpersoner:

Michael Monahan
+1 651 250 2809

Andrew Hedberg
+1 651 250 2185

28 oktober 2021

Liknande nyheter