Ecolab uppnår 100 % förnybar energi i Europa i och med att företagets vindkraftspark slutförts

13 mars 2024
A windfarm in a forest

Ett virtuellt elhandelsavtal med Low Carbon hjälper Ecolab att ta den globala anskaffningen av förnybar energi till 80 %

Ecolab Inc., en global hållbarhetsledare som erbjuder lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner som skyddar människor och viktiga resurser, meddelade idag att man har lyckats anskaffa tillräckligt mycket ren elektricitet för att driva 100 % av sin europeiska verksamhet tack vare slutförandet av ett vindkraftverksprojekt med Low Carbon, ett globalt företag inom förnybar energi.

2022 ingick Ecolab och Low Carbon ett avtal om att utveckla vindkraftskarken Mörknässkogen, nära Vasa på Finlands västkust. Nu är vindkraftsparken igång till sin fulla kommersiella kapacitet på 30 MW, vilket genererar cirka 100 GWh el varje år. Det räcker för att driva 30 000 hem och undvika utsläpp av 20 000 ton CO2e per år.

Genom att köpa in el som produceras av vindkraftsparken kommer Ecolab att täcka 100 % av all elektricitet som förbrukas på företagets europeiska anläggningar, däribland 15 stora kontor, 26 tillverkningsanläggningar och sju FoU-center. Detta tar företagets globala anskaffningsnivå för förnybar energi till 80 %, vilket är ett stort steg på Ecolabs resa mot 100 % förnybar energi globalt senast 2030, en viktig del av Ecolabs hållbarhetsmål för 2030.

”Vi anser att verkligt hållbara företag uppnår både ekonomiska mål och miljömål”, sa Christophe Beck, Chairman och CEO, Ecolab. ”Genom att uppnå den här milstolpen i Europa kommer vi att anskaffa den förnybara energi som behövs för att driva vår verksamhet i takt med att vi elektrifierar vår fordonspark. Detta arbete stöttar vår kontinuerliga tillväxt och vår förmåga att betjäna våra kunder samtidigt som vi rör oss mot våra mål för påverkan för 2030 och en 100 % positiv framtid.”

”Vi är glada att se verksamheten börja på Low Carbons första finska vindkraftspark, en viktig milstolpe i arbetet att öka den förnybara energikapaciteten globalt”, sa John Isherwood, Managing Director på Low Carbon. ”Elhandelsavtalet på 10 år med våra Ecolab-partners framhäver vår gemensamma vision om en värld som drivs av förnybar energi och bidrar till Finlands tillgång till ren, säker energi.”

Den här senaste milstolpen inom förnybar energi bygger vidare på Ecolabs framsteg i Nordamerika, där företaget uppnådde 100% förnybar elektricitet 2020 till följd av investeringen i vindkraftsparken Mesquite Star i Texas 2018 och investeringen i ett projekt med lokala solcellsparker i Minnesota 2015.

I takt med att elnäten på större marknader blir grönare täcker Ecolabs virtuella elhandelsavtal i Nordamerika och Europa företagets övergång till elfordon. Ecolab tillkännagav nyligen att arbetet att elektrifiera fordonsparken för försäljning och service i Nordamerika senast 2030 ska påskyndas.

Ecolabs elhandelsavtal och andra initiativ innebär att företaget ligger i fas att uppnå sina mål för förnybar elektricitet senast 2030. Det är mycket tidigare än riktlinjerna i RE100, ett globalt företagsinitiativ med fokus på att uppnå 100 % förnybar elektricitet senast 2050, som Ecolab är medlem i.

Mer information om Ecolabs mål för påverkan för 2030 finns på ecolab.com/corporate-responsibility/2030-impact-goals. Mer information om Ecolabs åtagande kring hållbar verksamhet finns på ecolab.com/corporate-responsibility.

Om Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), en betrodd partner för miljontals kunder, är en global ledare inom hållbarhet som erbjuder lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner för att skydda människor och viktiga resurser. Genom att bygga vidare på hundra år av innovation uppnår Ecolab en årsförsäljning på 15 miljarder dollar. Företaget har 48 000 medarbetare och är verksamt i mer än 170 länder runt om i världen. Företaget erbjuder omfattande, vetenskapsbaserade lösningar, datadrivna insikter och service i världsklass för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer samt optimera vatten- och energiförbrukningen. Ecolabs innovativa lösningar förbättrar den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder i livsmedels-, sjukvårds-, life science-, hotell- och industribranscherna.

www.ecolab.com

Följ oss på LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc och Facebook @Ecolab.

Om Low Carbon

Low Carbon skapa förnybar energi i stor skala för att bekämpa klimatförändringar. Vi bygger ett energibolag med nettonollutsläpp som skyddar planeten för framtida generationer. Detta syfte driver oss att leverera i samhällena där vi är verksamma, för våra investerare och miljön. Vi har länge haft B Corp-certifiering och har fått erkännande på gundstandardnivå för vår miljöpåverkan.

Vi investerar i, utvecklar och driver solcells-, vindkrafts-, energilagrings- och energi från avfalls-projekt i hela Storbritannien, Europa och Nordamerika. Vi bidrar till världens övergång till 100 % förnybar energi genom att skapa och driva 20 GW ny kapacitet senast 2030.

Just nu håller vi på att utveckla mer än 8 GW förnybar energi i hela världen.

Low Carbon har åtagit sig ett uppdrag. Tillsammans ska vi driva framtiden.

https://www.lowcarbon.com/

(ECL-C)

Kyle Kapustka

651-250-4724

Kyle.Kapustka@Ecolab.com

Källa: Ecolab Inc.

Liknande nyheter