Ecolab-Service-Employees-at-a-business-table

Drainspexx

Organiskt avfall och sköljvatten hamnar i avloppet efter produktion. Noggrann rengöring och desinficering är avgörande för att bibehålla goda hygienstandarder. Befintliga desinficeringsmetoder för avlopp, som spolning eller klortabletter, är ofta ineffektiva eftersom de inte kommer åt alla ytor i avloppsröret.​

Drainspexx är en enkel och pålitlig metod som livsmedelsproducenter kan använda för att minska mängden patogena mikroorganismer i avlopp markant, och på så sätt förhindra korskontaminering av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och främja livsmedelssäkerheten.

 • Drainspexx applicerar ett desinfektionsmedel i form av en dimma i avloppet och är den perfekta avslutningen efter vanlig rengöring, desinficering och torkning.
 • Produkten minskar det totala antalet bakterier, enterobakterier och listeria markant jämfört med bara våtrengöring och desinficering.
 • När produkten appliceras regelbundet blir den en normal del av hygienrutinerna för särskilt krävande områden. Detta leder till ökat förtroende för rengöringsrutinerna på den öppna anläggningen. 

 

Drainspexx-logo

Heltäckande koncept​

 • Avloppsundersökning och kontroll av genomförbarhet
 • Hygienisk design och rengöringsrekommendationer för avloppet
 • Hygienplan för avlopp
 • Biocid – bruksfärdig, testad och med bevisad dimeffekt
 • Dedikerad appliceringsutrustning som servas av Ecolab
 • Operatörsutbildning
 • - Avloppsrengöring (Campden BRI)
  - Desinficering av avloppet med hjälp av dimma

Utnyttja Ecolabs stora
Expertis inom livsmedelssäkerhet