1. Nalco Waters hemsida
  2. Sekretesspolicy för anställda

Meddelande om dataskyddspolicyer och förfaranden för anställda

Meddelandet som presenteras via länkarna på denna sida beskriver vilka typer av de anställdas personuppgifter som Ecolab kan samla in, hur Ecolab använder och skyddar dessa uppgifter och med vem vi eventuellt delar dem. Detta meddelande är avsett att informera enskilda personer om användningen av personuppgifter i avsikt att efterleva den dataskyddslagstiftning och de regler för skydd av personuppgifter som gäller i de jurisdiktioner där Ecolab är verksamt, samt för att säkerställa efterlevnad med Ecolabs egen manual för regelefterlevnad. Såvida inte annat krävs av en lokal jurisdiktion eller enligt en föreskrift i ett senare eller annat meddelande, gäller detta meddelande för all behandling av de anställdas personuppgifter av Ecolab-organisationen, inklusive dess helägda dotterbolag, dotterbolag och eventuella tredje parter. Detta meddelande tillhandahålls på ett antal språk som överensstämmer med de jurisdiktioner där Ecolab är verksamt.

Ecolab förbehåller sig rätten att ändra detta tillkännagivande från tid till annan, så att det korrekt återspeglar gällande regelverk och principerna för vår insamling av data. När väsentliga ändringar görs i detta meddelande kommer Ecolab att lägga upp den reviderade sekretesspolicyn här och därefter meddela sina medarbetare där detta krävs enligt lokala lagar eller förordningar.

 

Sekretessmeddelande för jobbsökande

Nedladdningar gällande dataskyddspolicy för anställda

Nordamerika

Ladda ner Ecolabs meddelandet om dataskyddspolicyer och förfaranden för anställda