BRASILIANSK KRAFTANLÄGGNING VÄNDER PÅ TORKAN

waterdropicon

INSIKT

Vad gör man när en anläggning har ett överflöd av vatten till följd av mycket regn under halva året, men ställs inför torka övriga sex månader? Man letar efter ett sätt att utnyttja vattnet man har och se till att det är rent, så att man kan uppnå optimal systemprestanda och minska kostnaderna kopplade till perioder med vattenbrist.

Energias do Brasil (EDP) ställdes inför denna situation på en kraftanläggning i nordöstra Brasilien. Lösningen: generering av klordioxid på plats med hjälp av Purate™.
ecolabservicetruckicon

INNOVATION

EDP-anläggningen förlitar sig på sjövatten till sitt kylsystem. Under perioder med torka, när det finns mindre vatten i sjön och priset på vatten går upp, återanvänder anläggningen vatten så att de tar mindre från sjön. Kraftanläggningen ville öka cirkulationscyklerna från ett genomsnitt på sex eller sju cykler till 10. För att göra det var de tvungna att kontrollera höga nivåer av mineraler och mikrobiologisk tillväxt i vattnet, vilket påverkade kylsystemets prestanda.

Anläggningen hade även problem med korrosion och skumbildning och använde olika behandlingsalternativ för att ta itu med de problemen. Men behandlingarna lyckades inte hålla kylsystemet rent.

Ecolab introducerade Purate-tekniken för att ta kontroll över vattenkvaliteten i anläggningens kylsystem. Eftersom Purate behandlar korrosion och skumbildning mer effektivt än den tidigare lösningen och även är ett mer effektivt desinfektionsmedel förbättrade det den mikrobiologiska kontrollen och minskade förbrukningen av kemikalier. Genom att använda Purate och möjligheten till fjärrövervakning av data kunde kraftanläggningen öka cirkulationscyklerna i kyltornet till 10, uppfylla standarder för utgående vattenkvalitet och effektivisera driften under årets torra månader. Purate ledde även till stora minskningar av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen.

I och med detta samarbete valde EDP att utse Ecolab till årets leverantör både 2017 och 2018.
Visa alla historier