Nestle hero

Cirkulär lösning hjälper Nestlé att spara vatten och energi i Brasilien

waterdropicon

Inblick

Som världens största företag inom mat och dryck är Nestlé engagerade i att spara resurser för framtida generationer genom att:

  • Minska vattenvändningen i alla sina verksamheter
  • Använda hållbart hanterade och förnyelsebara resurser
  • Uppnå sitt mål om ”noll avfall”

En mjölkproduktionsanläggning i sydöstra Brasilien som tillhör Nestlé utmanade sina leverantörer att ta fram förbättringsprojekt som kan spara energi och minska både vattenförbrukningen och CO2-utsläppen. I synnerhet vill anläggningen hitta ett ekonomiskt försvarbart sätt att återanvända det kondensvatten (COW) som genererades under produktionen av pulvermjölk. Nalco Water presenterade en plan som godkändes, implementerades och levererade hållbarhetsbesparingar inom sex månader.

ecolabservicetruckicon

Innovation

Nalco Water genomförde studier och skapade en vattenkarta för att identifiera möjliga användningsområden för återvunnet kondensvatten. Därefter skapades en arbetsplan, som ledde till rekommendationen att kondensvattnet skulle användas som kyltornssubstitut.

Lösningen krävde en nymodig approach: skapa och installera specialtillverkade förbehandlings- och värmeåtervinningssystem tillsammans med 3D TRASAR™ bevaknings- och kontrollteknik. Detta hade en betydande inverkan på anläggningen och ledde till såväl minskade kostnader som lägre vatten- och energiförbrukning, vilket även hjälper Nestlé att uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål.

Teknik
3D TRASAR-teknik för kylvatten

Titta på vår video för att se hur 3D TRASAR-tekniken för kylvatten kan hjälpa din verksamhet.


Nestle eROI

Vår påverkan

Den interaktiva eROI-mätaren

För att se den totala hållbarhetspåverkan som Ecolab levererar till kunder, se eROI-mätaren för kundpåverkan. Den interaktiva eROI-mätaren bevakar de fördelar som rör vatten, energi, avfall och luft som levereras till kunderna via Ecolabs nyckelteknologier.Relaterade framgångshistorier

Besökare som läste den här historien läste även:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades