Colorado Summit County mountain range

Vi hjälper Vail Resorts med deras EpicPromise

Totalt värde på 265 000 USD

Vail Resorts: Experience of a Lifetime™

Insikter

Vail Resorts är en ledande global aktör inom fjällturism med 41 anläggningar i 15 delstater och fyra länder, samt verksamheter inom resefokuserad detaljhandel och hotell. En viktig drivkraft för företaget är dess ansvarsplattform, EpicPromise, som omfattar ett åtagande att uppnå nettonollutsläpp senast 2030.

Företagets klimatmål kretsar kring att uppnå nettonollutsläpp, att inget avfall ska gå till deponi, samt att förbättra hälsan och motståndskraften hos skogar och naturliga livsmiljöer. Vail Resorts EpicPromise förkroppsligar verkligen deras åtagande kring att väcka passion för friluftsliv, bevara naturliga miljöer och stötta lokala samhällen för att skapa en ljus, hållbar framtid.

Ecolab expert talking with a client

Åtgärder

För att uppfylla sitt mål att använda hållbart drivna lösningar i hela verksamheten – från gästrum till kök och tvättavdelningar – i så stor utsträckning som möjligt har Vail Resorts inlett ett samarbete med Ecolab i syfte att påverka miljön på ett positivt sätt samtidigt som gästerna kan njuta av rena och säkra utrymmen.

Ecolabs lösningar, som tvättprogrammet Aquanomic™ och maskindiskprogrammet SMARTPOWER™, bidrar till att korta tvättiden, minska vattenförbrukningen och sänka vattentemperaturen och har implementerats på alla Vail Resorts anläggningar för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Programmen hjälper inte bara Vail Resorts att uppnå sin nettonollmålsättning senast 2030, utan även att upprätthålla sin höga renlighetsstandard.

Dessutom används Ecolabs lokalvårdsprogram Oasis Pro™ för att hjälpa Vail Resorts att uppnå målet att inget avfall ska gå till deponi år 2030. Eftersom de består av koncentrerad vätska minskar Oasis Pro-produkterna mängden plastavfall från förpackningar med upp till 80 % jämfört med traditionella behållare samtidigt som medarbetarnas säkerhet främjas av designer som är lätta att använda.

Ecolab expert talking with a client

Resultat

När det kommer till kritan samarbetar Ecolab och Vail Resorts för att minska miljöpåverkan från verksamheten och för att hjälpa Vail Resorts att uppnå EpicPromise-åtagandet om att göra gott för gäster, samhällen och planeten.

Resultaten i den här fallstudien är specifika för just den här kunden och kan variera för andra kunder baserat på faktorer och förhållanden i verksamheten.


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.

Visa alla historier