Varje tvätt, varje gång,
överallt

Kemps logo.

Kemps mejerifabriker i centrala USA arbetar hårt med smaken och kvaliteten hos sina produkter, men har även fortlöpande mål kring säkerheten och effektiviteten på sina fabriksanläggningar. Deras clean in place-process (CIP) är mycket viktig. I vilken mejerifabrik som helst kan det vara svårt att säkerställa grundlig och konsekvent rengöring och sterilisering av utrustning.

Jämn CIP-prestanda

Läs om [#0]}D TRASAR™-tekniken för clean in place (CIP) och hur Ecolab hjälper Kemps att uppnå en bibehållen CIP-prestanda, vilket leder till ökad produktkvalitet.

3D TRASAR™-tekniken för CIP ger optimerad rengöring och sterilisering av mejeriutrustning, för att ge säkra livsmedel och säkerställa kvaliteten.

Milk jug icon.

Hos Ecolab visste vi att vi hade en lösning som kunde hjälpa Kemps att få ökad insikt och kontroll över sin CIP-process.

3D TRASAR CIP förbättrar CIP-processens effektivitet och pålitlighet, samt sparar såväl kemikalier, som vatten, energi och tid. Systemet övervakas dygnet runt av CIP-experter, som analyserar informationen för att identifiera möjligheter till ytterligare optimering.

Den här tekniken, i kombination med Ecolabs service och expertis, ger Kemps ökad insikt om rengörings- och steriliseringsprocessen samt hjälper företaget att identifiera viktiga faktorer som påverkar säkerheten och kvaliteten innan problem uppstår, för att säkerställa livsmedelssäkerhet och produktkvalitet.

Vårt erbjudande utnyttjar CIP-expertisen i vår livsmedels- och dryckesverksamhet, samt den avancerade automatiseringsteknik som finns inom vår Nalco Water-verksamhet.

Läs mer
3DTRASARCIPRemoteMonitoring

3 viktiga funktioner:

  • UPPTÄCK systemavvikelser med övervakning 24/7
  • AVGÖR vilka korrigeringsåtgärder som behövs
  • LEVERERA ökad kvalitet, vinst och produktion
Kempsplantworkertestingproduct

Affärsfokuserade resultat:

  • Bidrar till att säkerställa livsmedelssäkerhet, kvalitet och bestående resultat i din verksamhet
  • Ger bestående resultat genom ökad effektivitet och lägre totalkostnad
  • Minskar den sammanlagda tidsåtgången och personalinsatsen vid rengöring

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.