Hjälpa en kund
använda vatten med försiktighet

Icon of a water droplet.

Vatten är en väsentlig del av många av våra kunders processer och att använda mindre av det bidrar till deras framgång - och bevarar den värdefulla resursen för andra användningsområden. När en av våra kunder, ett ledande globalt livsmedels- och dryckesföretag, satte ett aggressivt vattenförbrukningsmål som en del av sitt miljöhållbarhetsprogram, vände de sig till Ecolab för att få hjälp.

Företagets vattenmål, att förbättra operativ effektivitet i vattenanvändningen med 20 procent per produktionsenhet, var bara en del av det prisbelönta vattenförvaltningsarbetet. Och det är där Ecolabs omfattande tillvägagångssätt verkligen kan göra skillnad. Vi kan hjälpa våra kunder att optimera alla aspekter av deras verksamhet, från processvatten till sanering och transportoptimering till avloppsrening.

Vårt utbud av vattenbesparande lösningar hjälpte till att bidra till våra kunders effektivitetsförbättringar av vattenförbrukningen.

45 %

Vi hjälpte våra kunder att identifiera de komplexa kopplingarna mellan olika processer - och tillhandahöll en rad innovativa lösningar som minskar avbrottstid, minskar vattenförbrukningen samt ökar bearbetningskapaciteten. Det är något som ingen annan kan göra - men det är något vi gör varje dag. För när våra kunder uppfyller sina hållbarhetsmål vinner alla på det.

  • DryExx, vårt smörjmedel för transportband, hjälper till att spara mer än 662 miljoner liter vatten årligen.
  • Vårt Advantis clean in place-program tar bort två vattenintensiva steg från processen, vilket minskar CIP-vattenanvändningen med 45 procent.
  • Vår 3D TRASAR kylvattensteknik bidrog till att minska användningen av färskvatten med 90 miljoner liter per år för en enda anläggning.
Visa alla historier

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.