A successful wastewater recycling project implemented by Nalco Water

Vi hjälper Sinopec att optimera sina resultat och minska sin miljöpåverkan

Totalt värde på 1,7 M USD

Insikter

Sinopec Chongqing SVW Chemical Company (SVW) är en kemikalietillverkare med säte i Kina. Företaget fokuserar på att löpande öka återanvändningen och återvinningen av vatten och samtidigt öka produktionen och anpassa verksamheten efter de kinesiska myndigheternas strävan att spara energi och minska utsläppen. SVW lanserade nyligen ett initiativ för att återanvända spillvatten i sina kyltorn på sin anläggning i Chongqing, Kina.


Ecolab Expert reviewing data in a power plant


Åtgärder

Ecolabs vatten- och processhanteringsverksamhet, Nalco Water, samarbetade med SVW för att utveckla ett program som är utformat för att kontrollera korrosion och kalkavlagringar samtidigt som ett förhållande med 60 % återanvänt spillvatten upprätthålls i kyltornen. SVW implementerade Nalco Waters korrosionskontrollösning för kylsystem tillsammans med 3D TRASAR™-tekniken för att tillhandahålla integrerad vattenkvalitetshantering i kombination med automatisk övervakning och dosering i realtid.


SVW Nalco Water plant


Resultat

Samarbetet med Nalco Water gjorde det möjligt för SVW att uppnå historiskt höga efterlevnadsnivåer för viktiga kontroll- och prestandaindikatorer i kylvattensystemen (>99 %). Det förbättrade även systemets pålitlighet, vattenförbrukning och hållbarhet, samt gav stora kostnadsbesparingar. Dessutom ökade produktionen samtidigt som underhållstiden minskades eftersom läckor i värmeväxlarsystemet kunde förhindras.Resultaten i den här fallstudien är specifika för just den här kunden och kan variera för andra kunder baserat på faktorer och förhållanden i verksamheten.

Lösningar i fokus

Läs mer om 3D TRASAR-teknik

Framgångshistorier från kunder i fokus

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.