INDISK STÅLPRODUCENT TAR VATTENBESPARINGAR TILL EN NY NIVÅ

waterdropicon

INSIKT

16 procent av världens befolkning bor i Indien, men landet har bara 4 procent av världens vatten till sitt förfogande. Indien är även en av världens största stålproducenter, en bransch som är mycket beroende av vatten. Även om en stor del av vattnet återanvänds förbrukade den indiska stålindustrin ungefär 118 miljarder gallon vatten under 2017.

En av Indiens största ståltillverkare arbetar för att ändra på detta. Till följd av en sex år lång satsning minskade företaget sin vattenförbrukning med 2,3 miljarder gallon, vilket motsvarar en årsförbrukning av vatten för mer än 7,9 miljoner människor – mer än befolkningen i Calcutta och Pune tillsammans.
ecolabservicetruckicon

INNOVATION

Vattenbesparingarna var resultatet av ett ledarskapsåtagande från företagets sida och ett samarbete med Ecolab.

Genom smart vattenhantering, digital teknik som 3D TRASAR™ och Ecolabs tjänster inom drifthantering kunde stålproducenten optimera sin användning av kylvatten i ett område där det råder vattenbrist. Kalkavlagringar och föroreningar i kylvattnet gjorde det svårt att uppnå högre cirkulationssiffror i kylsystemet utan att använda mycket vatten. Problemen åtgärdades med hjälp av 3D TRASAR:s övervakning och kontroll i realtid, vilket används för att upptäcka och åtgärda variationer i kvaliteten på källvattnet och minskar behovet av färskvatten. Dessa åtgärder ledde även till kostnadsbesparingar och lägre energiförbrukning.

Och det här är bara början. Ecolabs digitala teknik förväntas leda till ännu större färskvattenbesparingar genom övervakning och kontroll av vattenkvaliteten i övriga kretsar i fabriken. Dessutom lades vattenförbrukning till i en webbaserad instrumentpanel. Det var ett viktigt steg för att hjälpa företaget att fatta mer välgrundade beslut och nå sitt mål på noll vätskeutsläpp.
Visa alla historier