Loews Hotel at night

Hållbara lösningar tar Loews Hotels till nya höjder

Totalt värde på 1,7 M USD

Insikter

Loews Hotels & Co är en hotellkedja som äger eller driver 26 hotell och semesteranläggningar i USA och Kanada. Företaget brinner för att implementera lösningar som hjälper dem att minska sin miljöpåverkan samtidigt som de ger kunderna den exklusiva upplevelse de förväntar sig.

För att uppnå detta har Loews Hotels & Co föresatt sig att minska den sammanlagda energiförbrukningen i alla sina verksamheter med 30 % senast 2030. De väljer även aktivt återvinningsbara produkter för att minska förpackningsavfallet och arbetar för att skydda jordens naturresurser genom att samarbeta med hållbara leverantörer i hela värdekedjan. 

Loews Hotels & Co exterior door

Åtgärder

Nalco Water, Ecolabs vatten- och processhanteringsverksamhet, har inlett ett samarbete med Loews Hotels & Co för att erbjuda lösningar utformade för att minska vatten, energi, utsläpp och avfall. Lösningarna omfattar 3D TRASAR™-teknik, som minimerar kalkavlagringarna och korrosionen i företagets kyltorn för att skydda tillgångarna och effektiviteten på ett bättre sätt samtidigt som vatten- och energiförbrukningen minskas markant.

Genom att byta från engångstrummor med produkter till Nalco Waters PORTAFEED™-tillförseltjänst har Loews Hotels & Co även gjort framsteg inom hållbarhet och säkerhet. Systemet bidrar till att minska avfallsmängden genom att tillhandahålla kemikalier i återvinningsbara behållare och förbättrar säkerheten för medarbetarna genom att förenkla kemikaliehanteringen med hjälp av tillförsel utan fysiska ingripanden.

Dessutom har företaget övergått från traditionella flytande produkter till fasta 3D TRASAR-koncentrat, vilket har minskat plastavfallet, eliminerat behovet av att medarbetarna lyfter tunga hinkar och bidragit till att minimera exponeringsriskerna.

Ecolab och Nalco Water tillhandahåller även en rad andra lösningar till Loews Hotels & Co, däribland vattensäkerhetsprogram för företagets pooler och spa-anläggningar, maskindiskprogrammet SMARTPOWER™, som bidrar till att minska disktiden, vattenförbrukningen och vattentemperaturen, samt städlösningen Oasis Pro™, som minskar mängden plastförpackningar och förbättrar produktiviteten via enklare och snabbare rengöringsrutiner.

Resultat

De enkla och resurseffektiva lösningarna som Nalco Water och Ecolab tillhandahåller hjälper Loews Hotels & Co att spara pengar, vatten och energi samt att minska avfallet, vilket stärker företagets hållbarhetsarbete samtidigt som de kan erbjuda sina gäster en upplevelse i toppklass.

Loews Hotels & Co logo

Loews Hotels & Co väljer aktivt återvinningsbara produkter för att minska förpackningsavfallet och arbetar för att skydda jordens naturresurser genom att använda hållbara leverantörer i hela värdekedjan.


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades