Ecolab Smart Water Navigator:
En praktisk färdplan till bättre vattenhantering

Ecolab Smart Water Navigator logo

Vattenbrist är ett växande hot mot företag.

Men med Ecolab Smart Water Navigator kan företag bygga upp ett motstånd och främja tillväxt – anläggning för anläggning.

Ecolab Smart Water Navigator är en praktisk färdplan till bättre vattenhantering under en period då bristen på vattenresurser blir allt större. Med utgångspunkt i en enkel bedömning med 13 frågor kan företag se exakt hur deras olika anläggningar presterar vad gäller vattenhantering. Smart Water Navigator tillhandahåller även en skräddarsydd guide för varje anläggning, med en rad specifika åtgärder för att förbättra dess rutiner inom vattenhantering.

Det nya onlineverktyget, som lanserades den 14 mars i New York, är gratis och tillgängligt för alla på www.smartwaternavigator.com. Alla företag kan använda det oavsett bransch och om det har en anläggning eller hundratals, och det hjälper företag att spara både vatten och pengar.

”FN:s prognos är att vi kommer ha en 40-procentlig brist på färskvatten år 2030 om vi inte gör något snart,” sa Emilio Tenuta, Vice President of Corporate Sustainability på Ecolab. ”Det är dags för företag att se till att deras anläggningar runt om i världen är redo. Samtidigt bidrar vi till att förhindra vattenkriser längre fram om vi kan göra detta i stor skala.”

Att bli vattensmart

I och med att ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt och klimatförändringar bidrar till begränsade resurser är vattenbrist ett globalt problem. Men eftersom alla anläggningar och upptagningsområden skiljer sig åt är lösningarna lokala.

Därför har många företag som förbrukar vatten problem idag. Allt fler har mål inom vattenminskning, men ofta lyckas inte dessa goda avsikter åstadkomma verkliga resultat på fältet. Det finns ingen koppling mellan huvudkontoret och den individuella anläggningen, där Site Managers och teamen saknar tydliga instruktioner, expertis och verktyg som krävs för att minska vattenförbrukningen.

Syftet med Smart Water Navigator är att lösa detta genom att fokusera på individuella anläggningar och tillhandahålla skräddarsydda lösningar för varje enskild plats. Med hjälp av en instrumentpanel kan användarna sortera sina anläggningar utifrån geografi, vattenpåfrestningsnivå och aktuellt resultat inom vattenhantering. På så sätt blir det enklare att prioritera utsatta anläggningar och allokera de få kronor som behövs investeras där de gör störst skillnad.

Varje anläggning placeras på Water Maturity Curve, som visualiserar statusen inom vattenhantering med hjälp av fyra nivåer som är lätta att förstå. En anläggning som är precis i början av sin resa är ”Orörd”. En som har nått hela vägen är ”Vattensmart”.

Med hjälp av den branschspecifika guiden för just deras anläggning kan Site Managers vidta lämpliga åtgärder för att ta sig till nästa nivå på Water Maturity Curve. Det kan omfatta att ge någon tydligt ansvar för vattenhantering, informera om anläggningsmål, bygga upp ett närmare samarbete med samhället i fråga om vattenfrågor samt anta goda rutiner som kan sträcka sig från att åtgärda läckor och stänga av vattnet på helgerna till att installera internetanslutna, smarta vattenmätare och sofistikerade system för vattenåtervinning.

Lägre effekt, högre avkastning

När en anläggning avancerar på Water Maturity Curve ökar fördelarna. ”Vi måste spara vatten på grund av en växande vattenbrist, men även om det inte vore en faktor är det helt enkelt vettigt ur ett verksamhetsperspektiv,” sa Emilio Tenuta. ”Man sparar pengar, arbetar mer effektivt och blir mer produktiv.”

Eftersom vatten är tungt och måste pumpas, värmas upp, kylas ner och behandlas för kommersiell användning sparar man inte bara pengar på lägre vattenräkningar utan även genom lägre energiförbrukning. Det innebär att man genom att spara vatten även bidrar till att uppnå klimatmål, eftersom en lägre energiförbrukning leder till lägre växthusgasutsläpp.

I en värld där vattenbrist är det nya normalläget kan smartare vattenhantering även innebära fördelar som ett gott rykte för företagen. Effekterna på det lokala samhället blir mindre och man har ett nära samarbete med samhället vad gäller vattenförvaltning, och får på så sätt ett rykte om sig att vara goda företagsmedborgare.

Eftersom Smart Water Navigator hjälper företag att fokusera sina vattenminskande åtgärder på anläggningar i regioner med störst vattenpåfrestning drar de även sitt strå till stacken för att motarbeta den beräknade vattenbristen på 40 procent år 2030. Detta måste göras på lokal nivå – att spara en liter vatten i ett område med goda vattenresurser ger inte samma positiva resultat som att spara en liter på en plats med vattenbrist.

”I slutändan kan man inte se detta som separata problem,” sa Tenuta. ”Ingen vill hamna i ett scenario där företagare inte kommer överens med de lokala samhällena därför att alla tävlar om samma vattenresurser. Vi vill se till att företag kan fortsätta växa och skapa välmående i en värld med större vattenbrist, samtidigt som alla företag vill bidra till ett högre mål: tillräckligt mycket rent, överkomligt vatten för alla som lever på vår planet.”

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.