Optimerar säkert vatten på SAP:s datacentraler

waterdropicon

INSIKT

Varje sekund som människor använder internet förlitar de sig på datacenter som lagrar, hanterar och distribuerar deras information. I takt med att den digitala trafiken ökar upplever datacenter global tillväxt.

Datacenter är byggnader med servrar som genererar värme, så de måste kylas ner, vilket kräver stora mängder vatten och energi. En viktig del av processen är alltid att förhindra mikrobiologisk tillväxt. Om vattnet som används på datacentren inte behandlas och hanteras på rätt sätt finns risken att det bildas legionellabakterier, som kan orsaka legionärssjuka, en allvarlig och ibland dödlig form av lunginflammation. Ett utbrott kan orsaka stora ekonomiska och ryktesrelaterade skador.

SAP, ett multinationellt programvaruföretag baserat i Tyskland, driver många datacenter runt om i världen. Företaget brinner för att förbättra människors liv genom teknik och är engagerade i hållbarhet. Som branschledande inom vattensäkerhet för anställda och de samhällen där de är verksamma prioriterar SAP att förhindra bakteriella hot.
ecolabservicetruckicon

INNOVATION

2018 byggde SAP två datacenter i Colorado Springs, Colorado. När anläggningarna utformades arbetade företagets ingenjörer med Ecolab för att säkerställa att det fanns korrekta vattensäkerhetsrutiner. Detta omfattade att implementera Ecolabs 3D TRASAR™-teknik och en omfattande vattenhanteringsplan. Tack vare dessa lösningar kunde Ecolab hjälpa SAP att använda sig av en holistisk metod inom vattensäkerhet genom att behandla vattnet på rätt sätt och testa det kontinuerligt. Detta för att minimera risken för legionellabakterier och bidra till säkert vatten.

Genom att samarbeta med Ecolab hanterar SAP riskerna kopplade till vattnet som används på deras datacenter globalt på ett proaktivt sätt. SAP håller sig i framkant och visar att man är branschledande vad gäller hanteringsrutiner inom och engagemang i vattensäkerhet. Ecolab hjälper SAP att minimera riskerna och undvika oväntade kostnader som datacenterbranschen ställs inför.

SAP är inte bara ledande i programvarubranschen, utan även vad gäller hanteringsrutiner inom vattensäkerhet. Genom att arbeta med Ecolab kunde SAP använda sig av en holistisk metod inom vattenbehandling för att minimera risken för legionellabakterier.

Visa alla historier